Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 47 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleożywicy likopenowej z pomidorów jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3036)

Data ogłoszenia:2009-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 47 - Strona 2

Strona 2 z 2

Artykuł 1 Oleożywica likopenowa z pomidorów, zwana dalej „wyrobem”, opisana w załączniku I, może zostać wprowadzona do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności do stosowania w żywności wymienionej w załączniku II. Artykuł 2 Nowy składnik żywności, dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją, jest oznaczany na etykiecie zawierających go środków spożywczych jako „oleożywica likopenowa z pomidorów”. Artykuł 3 Przedsiębiorstwo LycoRed ustanawia program monitorowania towarzyszący wprowadzeniu wyrobu do obrotu. Program taki obejmuje informacje na temat zawartości likopenu w żywności zgodnie z załącznikiem III.


Niniejsza decyzja skierowana jest do LycoRed Ltd., Hebron Rd., Industrial Zone, Beer Sheva 84102, Izrael.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

30.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/49

ZAŁĄCZNIK I Specyfikacja oleożywicy likopenowej z pomidorów OPIS Oleożywicę likopenową z pomidorów otrzymuje się przez ekstrakcję rozpuszczalnikową dojrzałych pomidorów (Lycopersicon esculentum) z późniejszym usunięciem rozpuszczalnika. Ma ona postać czerwonej do ciemnobrązowej, lepkiej, przejrzystej cieczy. SKŁAD Likopen ogółem Z tego trans-likopen Karotenoidy ogółem (liczone jako likopen) Inne karotenoidy (fitoen/fitofluen/β-karoten) Tokoferole ogółem Substancje niezmydlające się Kwasy tłuszczowe ogółem Woda (Karl Fischer) 5–15 % 90–95 % 6,5–16,5 % 1,75 % (0,5–0,75/0,4–0,65/0,2–0,35 %) 1,5–3,0 % 13–20 % 60–75 % Nie więcej niż 0,5 %

L 109/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2009

ZAŁĄCZNIK II Wykaz żywności, do której można dodać oleożywicę likopenową z pomidorów

Rodzaj żywności Najwyższa dopuszczalna zawartość likopenu

Napoje na bazie soków owocowych/warzywnych (łącznie z koncentratami) Napoje zalecane przy wzmożonym wysiłku fizycznym, szczególnie dla sportowców Żywność przeznaczona do spożywania w ramach diet o obniżonej wartości energetycznej służących obniżeniu masy ciała Płatki śniadaniowe Tłuszcze i sosy Zupy inne niż pomidorowe Pieczywo (w tym chrupkie) Żywność dietetyczna przeznaczona do specjalnych celów medycznych

2,5 mg/100 g 2,5 mg/100 g 8 mg/zamiennik posiłku

5 mg/100 g 10 mg/100 g 1 mg/100 g 3 mg/100 g Stosownie do danych wymagań żywieniowych

30.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/51

ZAŁĄCZNIK III Monitorowanie stosowania oleożywicy likopenowej z pomidorów po wprowadzeniu do obrotu GROMADZONE INFORMACJE Ilości oleożywicy likopenowej z pomidorów wyrażone jako likopen dostarczony odbiorcom przez przedsiębiorstwo LycoRed do produkcji końcowych wyrobów spożywczych przewidzianych do wprowadzenia do obrotu w Unii Europejskiej. Wyniki przeszukiwania baz danych pod kątem informacji o wprowadzeniu do obrotu żywności z dodatkiem w postaci likopenu, wraz z poziomem wzbogacenia żywności i wielkością porcji dla wprowadzonej do obrotu żywności według państwa członkowskiego. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI Określone powyżej informacje przekazywane są Komisji Europejskiej corocznie za okres 2009–2012, pierwszy raz w terminie 31 października 2010 r. za okres sprawozdawczy przypadający między dniem 1 lipca 2009 r. a dniem 30 czerwca 2010 r., a następnie za kolejne dwa lata przypadające na taki sam roczny okres sprawozdawczy. INFORMACJE DODATKOWE W uzasadnionych przypadkach przekazywane powinny być takie same informacje o spożyciu likopenu stosowanego jako barwnik żywności lub składnik suplementów diety, o ile LycoRed dysponuje takimi informacjami. LycoRed przekazuje także, w przypadku ich posiadania, nowe informacje naukowe umożliwiające zweryfikowanie maksymalnych bezpiecznych dawek spożycia likopenu. OCENA WIELKOŚCI SPOŻYCIA LIKOPENU Na podstawie zgromadzonych i przekazanych informacji, o których mowa powyżej, LycoRed dokona uaktualnionej oceny wielkości spożycia. PRZEGLĄD W roku 2013 Komisja zasięgnie opinii EFSA w celu dokonania przeglądu informacji przekazanych przez przemysł.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 47 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200930.4.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L109 - 42 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. rozszerzająca ograniczone wspólnotowe uznanie dla Hellenic Register of Shipping (HRS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2130)

 • Dz. U. L109 - 41 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L109 - 40 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L109 - 37 z 200930.4.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L109 - 14 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L109 - 10 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L109 - 6 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L109 - 3 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L109 - 1 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.