Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 3 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Data ogłoszenia:2009-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 3 - Strona 14

Strona 14 z 24

(II) (z wyjątkiem gatunków obję­ tych załącznikiem A) Alligatoridae Alligator sinensis (I) Caiman crocodilus apaporiensis (I) Caiman latirostris (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B) Melanosuchus niger (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocz­ nemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specja­ listów ds. Krokodyli IUCN/ SSC) Crocodylidae Crocodylus acutus (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załączni­ kiem B)


Płomykówkowate Płomykówka, płomykówka zwyczajna Płomykówka madagaskarska

Strusie Struś

Kusacze Kusacz samotny

Trogony Kwezal herbowy

Gady

Krokodylowe Krokodylowe

Aligatorowate Aligator chiński Kajman okularowy Kajman szerokopyski

Kajman czarny

Krokodylowate Krokodyl amerykański

L 123/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2009

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Nazwa zwyczajowa

Crocodylus cataphractus (I) Crocodylus intermedius (I) Crocodylus mindorensis (I) Crocodylus moreletii (I) Crocodylus niloticus (I) (z wyjątkiem populacji Bots­ wany, Etiopii, Kenii, Mada­ gaskaru, Malawi, Mozam­ biku, Namibii, Afryki Południowej, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii (z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmują­ cego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowla­ nych), Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B) Crocodylus palustris (I) Crocodylus porosus (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B) Crocodylus rhombifer (I) Crocodylus siamensis (I) Osteolaemus tetraspis (I) Tomistoma schlegelii (I) Gavialidae Gavialis gangeticus (I) RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae Sphenodon spp. (I) SAURIA Agamidae Uromastyx spp. (II) Chamaeleonidae Bradypodion spp. (II) Brookesia spp. (II) (z wyjąt­ kiem gatunków objętych załącznikiem A) Brookesia perarmata (I) Calumma spp. (II) Chamaeleo spp. (II) (z wyjątkiem gatunków obję­ tych załącznikiem A)

Krokodyl wąskopyski Krokodyl z Orinoko Krokodyl filipiński Krokodyl meksykański Krokodyl nilowy

Krokodyl błotny Krokodyl słonowodny

Krokodyl kubański Krokodyl syjamski Krokodyl krótkopyski Krokodyl gawialowy Gawiale Gawial gangesowy

Tuatary, hatterie Tuatary, hatterie

Agamy Biczogony Kameleonowate

Kameleony

19.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/35

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Nazwa zwyczajowa

Chamaeleo chamaeleon (II) Furcifer spp. (II) Cordylidae Cordylus spp. (II) Gekkonidae Cyrtodactylus serpensinsula (II) Hoplodactylus spp. (III Nowa Zelandia) Naultinus spp. (III Nowa Zelandia) Phelsuma spp. (II) (z wyjąt­ kiem gatunków objętych załącznikiem A) Phelsuma guentheri (II) Uroplatus spp. (II) Helodermatidae Heloderma spp (II) (z wyjąt­ kiem podgatunków obję­ tych załącznikiem A) Heloderma horridum charlesbogerti (I) Iguanidae Amblyrhynchus cristatus (II) Brachylophus spp. (I) Conolophus spp. (II) Cyclura spp. (I) Iguana spp. (II) Phrynosoma coronatum (II) Sauromalus varius (I) Lacertidae Gallotia simonyi (I) Podarcis lilfordi (II) Podarcis pityusensis (II) Scincidae Corucia zebrata (II) Teiidae Crocodilurus amazonicus (II) Dracaena spp. (II) Tupinambis spp. (II)

Kameleon pospolity; Kame­ leon europejski Cordylidae Szyszkowcowate; Jaszczurki kolczaste

Gekonowate

Helodermowate, helodermy Helodermowate, helodermy

Heloderma meksykańska Legwanowate, legwany Legwan morski Legwany witijskie Legwany lądowe z Galapagos Legwany nosorogie Iguany

Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe

Jaszczurka Lilforda Jaszczurka z Ibizy Scynkowate, scynki Scynk nadrzewny Tejowate, teidy, warany amerykańskie Teju krokodylogonowy Teju kajmanowy

L 123/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 3 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 100 z 200919.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L123 - 99 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10)

 • Dz. U. L123 - 94 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9)

 • Dz. U. L123 - 87 z 200919.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515) (1)

 • Dz. U. L123 - 86 z 200919.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L123 - 78 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

 • Dz. U. L123 - 62 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L123 - 1 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.