Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 21

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (  Dz.U. L 250 z 18.9.2008)

Data ogłoszenia:2009-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 21

Strona 1 z 6
28.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 129/21

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250 z dnia 18 września 2008 r.) W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „numer kodowy,”


powinno być: „numer identyfikacyjny”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „organ kontroli”,

powinno być: „organ kontrolny”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „jednostka kontrolna”,

powinno być: „jednostka certyfikująca”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „jednostka kontrolująca”,

powinno być: „jednostka certyfikująca”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „jednostka certyfikacyjna”,

powinno być: „jednostka certyfikująca”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „wymagania kontroli”,

powinno być: „wymagania kontrolne”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „królowa”,

powinno być: „matka pszczela”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „produkty zwierzęce”,

powinno być: „produkty pochodzenia zwierzęcego”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „ekologiczny chów zwierząt”,

powinno być: „ekologiczna produkcja zwierzęca”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „produkty pszczelarskie”,

powinno być: „produkty pszczele”.

L 129/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2009

W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „zwierzęta chowane ekologicznie”,

powinno być: „zwierzęta ekologiczne”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „zwierzęta niepochodzące z produkcji ekologicznej”,

powinno być: „zwierzęta nieekologiczne”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „zwierzęta pochodzące z hodowli nieekologicznej”,

powinno być: „zwierzęta nieekologiczne”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „zwierzęta pochodzące z chowu nieekologicznego”,

powinno być: „zwierzęta nieekologiczne”. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej: zamiast: „substancje wspomagające procesy przetwarzania”, „środki używane w przetwórstwie”, „środki pomocnicze używane w przetwórstwie”, „składniki stosowane w przetwórstwie”, „substancje wspomagające przetwarzanie”, powinno być: „substancje pomocnicze w przetwórstwie”. Strona 2, motyw 14: zamiast: „(…) zwierząt hodowlanych (…)”,

powinno być: „(…) zwierząt gospodarskich (…)”. Strona 3, motyw 24: zamiast: „(…) składników organicznych (…)”,

powinno być: „(…) składników ekologicznych (…)”. Strona 3, motyw 25 zdanie pierwsze: zamiast: „Geograficzne i strukturalne różnice w rolnictwie oraz ograniczenia klimatyczne mogą utrudniać rozwój produkcji ekologicznej w niektórych regionach, co wymaga przyjęcia odstępstw w zakresie charakterystyki budynków i urządzeń inwentarskich w odniesieniu do niektórych metod chowu. (…)”,

powinno być: „Geograficzne i strukturalne różnice w rolnictwie oraz ograniczenia klimatyczne mogą utrudniać rozwój produkcji ekologicznej w niektórych regionach, co wymaga przyjęcia odstępstw w zakresie charakterystyki budynków i urządzeń inwentarskich. (…)”. Strona 3, motyw 27: zamiast: „(…) należy umożliwić przyznawanie odstępstw umożliwiających równoległą produkcję jednostek pszcze­ larstwa ekologicznego i nieekologicznego w tym samym gospodarstwie.”,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 13 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentów taryfowych w sektorze wieprzowiny oraz administrowania nimi

 • Dz. U. L129 - 10 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2009 z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 8 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2009 z dnia 27 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 2 z 200928.5.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

 • Dz. U. L129 - 1 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 439/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.