Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 136 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2009-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 136 POZ 1

30.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (2009/404/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: W imieniu Wspólnoty Komisja wynegocjowała umowę w celu zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi. Zgodnie z decyzją Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. i z zastrzeżeniem zawarcia Umowy w późniejszym termi­ nie Umowa wraz z Aktem Końcowym została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 14 maja 2009. Umowę tę należy zatwierdzić,

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającą Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcar­ ską dotyczącą handlu produktami rolnymi (1) wraz z oświadcze­ niami dołączonymi do Aktu Końcowego. Artykuł 2 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfika­ cji przewidzianej w art. 4 Umowy.

(1)

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli 25 maja 2009. W imieniu Rady Przewodniczący J. ŠEBESTA

(2)

(3)

(1) Tekst Umowy, patrz: str. 2 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 136 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L136 - 2 z 200930.5.2009

    Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.