Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 23

Strona 23 z 45

20.1.2009

Tabela 5a Sekurytyzacja i inne sposoby transferu wierzytelności Dane miesięczne

POZYCJE BILANSOWE Sektor publiczny (S.13) Ogółem Pozostałe instytucje sektora publicznego Ogółem A. Instytucje krajowe Pozostałe sektory krajowe PrzedsiębiorPozostałe insty- Towarzystwa stwa (S.11) ubezpieczetucje pośrednicniowe i fundutwa finansosze emerytalne wego + (S.125) pomocnicze instytucje finansowe (S.123 + S.124) B. Sektor publiczny (S.13) Ogółem Pozostałe instytucje sektora publicznego Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie Pozostałe sektory krajowe Ogółem PrzedsiębiorPozostałe insty- Towarzystwa stwa (S.11) ubezpieczetucje pośrednicniowe i fundutwa finansosze emerytalne wego + (S.125) pomocnicze instytucje finansowe (S.123 + S.124) C. Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne obsługujące gospodarstwa domowe (S.14 + S.15) Instytucje krajów reszty świata


Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne obsługujące gospodarstwa domowe (S.14 + S.15)

PL

Transakcje netto z tytułu sekurytyzacji i innych form transferu wierzytelności: transakcje mające wpływ na przekazywane stany kredytów wyliczane jako sprzedaż minus zakup 1.1. Partnerem transakcji wierzytelności jest podmiot sekurytyzacyjny 1.1.1. w tym partnerem transferu jest podmiot sekurytyzacyjny strefy euro 1.2 Pozostali partnerzy transakcji 2 Transakcje netto z tytułu sekurytyzacji i innych form transferu wierzytelności: transakcje mające wpływ na przekazywane stany kredytów wyliczane jako sprzedaż minus zakup 2.1 Wszyscy partnerzy transakcji 3. Kwoty należne dla kredytów poddanych sekurytyzacji (1) 4. Kwoty należne dla kredytów poddanych sekurytyzacji, które nie zostały wyksięgowane (2) 4.1 Ogółem 4.1.1 w tym wierzytelności sekurytyzowane przez podmiot sekurytyzacyjny strefy euro

1

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 15/39

L 15/40

Tabela 5b Sekurytyzacja i inne sposoby transferu wierzytelności (cd.) Dane kwartalne

POZYCJE BILANSOWE Sektor publiczny (S.13) Ogółem Pozostałe instytucje sektora publicznego Ogółem Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe (S.123 + S.124) Towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (S.125) A. Instytucje krajowe Pozostałe sektory krajowe Przedsiębiorstwa (S.11) Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne obsługujące gospodarstwa domowe (S.14 + S.15) Kredyty konsumpcyjne Kredyty mieszkaniowe Pozostałe kredyty PI/SBOP (3) Sektor publiczny (S.13) Ogółem Pozostałe instytucje sektora publicznego (S.1312 + S.1313 + S.1314) Ogółem Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe (S.123 + S.124) Towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (S.125) B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie Pozostałe sektory krajowe Przedsiębiorstwa (S.11) Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne obsługujące gospodarstwa domowe (S.14 + S.15) Kredyty konsumpcyjne Kredyty mieszkaniowe Pozostałe kredyty PI/SBOP (3) C. Instytucje krajów reszty świata

PL

1

1.1.

Transakcje netto z tytułu sekurytyzacji i innych form transferu wierzytelności: transkacje mające wpływ na przekazywane stany kredytów wyliczane jako sprzedaż minus zakup Pozostałym partnerem transakcji jest podmiot sekurytyzacyjny Przeznaczenie kredytu do 1 roku włącznie powyżej 1 roku i do 5 lat powyżej 5 lat

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.1.1. w tym partnerem transakcji jest podmiot sekurytyzacyjny strefy euro do 1 roku włącznie powyżej 1 roku i do 5 lat powyżej 5 lat 1.2. Pozostali partnerzy transakcji Przeznaczenie kredytu 2 Transakcje netto z tytułu sekurytyzacji i innych form transferu wierzytelności: transkacje mające wpływ na przekazywane stany kredytów wyliczane jako sprzedaż minus zakup 2.1. Wszyscy partnerzy transferu. 3 Kwoty należne dla kredytów sekurytyzowanych 3.1. Kredyty sekurytyzowane: wszystkie podmioty sekurytyzacyjne do 1 roku włącznie powyżej 1 roku i do 5 lat powyżej 5 lat 3.1. Kredyty sekurytyzowane: w tym podmioty sekurytyzacyjne strefy euro do 1 roku włącznie powyżej 1 roku i do 5 lat powyżej 5 lat M

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 15 POZ 14 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L15 - 1 z 200920.1.2009

    Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30)

  • Dz. U. L15 - 0 z 200920.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.