Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 43

5. »Świeży moszcz gronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu« oznacza produkt, który: a) posiada rzeczywistą zawartość alkoholu nie mniejszą niż 12 % obj. i nie większą niż 15 % obj.; b) pochodzi wyłącznie z odmian winorośli klasyfikowanych zgodnie z art. 120a ust. 2 i otrzymywany jest przez dodanie do niesfermentowanego moszczu gronowego o naturalnej zawartości alkoholu nie mniejszej niż 8,5 % obj.: (i) alkoholu neutralnego pochodzenia winnego, włączywszy alkohol otrzymywany w drodze destylacji suszonych winogron, mający rzeczywistą zawartość alkoholu nie mniejszą niż 96 % obj.; (ii) lub nierektyfikowanego produktu pozyskanego w drodze destylacji wina i mającego rzeczywistą zawartość alkoholu nie mniejszą niż 52 % obj. i nie większą niż 80 % obj. 6. »Sok winogronowy« oznacza niesfermentowany, lecz podlegający fermentacji produkt ciekły, który: a) jest otrzymywany w drodze stosownej obróbki sprawiającej, że nadaje się on do spożycia; b) jest otrzymywany ze świeżych winogron lub moszczu winogronowego lub w drodze regeneracji. W przypadku gdy otrzymywany jest w drodze regeneracji, regenerowany jest z zagęszczonego moszczu gronowego lub zagę­ szczonego soku winogronowego. Dopuszczalna rzeczywista zawartość alkoholu w soku winogronowym jest nie większa niż 1 % obj. 7. »Zagęszczony sok winogronowy« oznacza niekarmelizowany sok winogronowy otrzymany w drodze częściowej dehydratacji soku winogronowego przy użyciu dowolnej dozwolonej metody – innej niż nagrzewanie bezpośrednie – stosowanej w taki w sposób, aby liczba wskazana przez refraktometr użyty zgodnie z zalecaną metodą, która zostanie określona, w temperaturze 20 °C nie była niższa niż 50,9 %. Dopuszczalna rzeczywista zawartość alkoholu w zagęszczonym soku winogronowym jest nie większa niż 1 % obj. 8. »Drożdżowy osad winiarski« oznacza pozostałość: a) zbierającą się w naczyniach zawierających wino po fermentacji podczas jego składowania lub po poddaniu go dozwolonej obróbce; b) powstałą w wyniku filtrowania lub odwirowywania produktu, o którym mowa w lit. a); c) zbierającą się w naczyniach zawierających moszcz gronowy podczas jego składowania lub po poddaniu go dozwolonej obróbce; lub d) powstałą w wyniku filtrowania lub odwirowywania produktu, o którym mowa w lit. c); 9. »Wytłoki z winogron« oznaczają pozostałości powstałe w wyniku tłoczenia świeżych winogron, sfermentowane lub nie.


L 154/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2009

10. »Piquette« oznacza produkt otrzymywany: a) w wyniku fermentacji niepoddanych obróbce wytłoków z winogron macerowanych w wodzie; lub b) w wyniku ługowania w wodzie sfermentowanych wytłoków z winogron. 11. »Wino wzmocnione do destylacji« oznacza produkt, który: a) posiada rzeczywistą zawartość alkoholu nie mniejszą niż 18 % obj. i nie większą niż 24 % obj.; b) jest otrzymywany wyłącznie przez dodanie do wina niezawierającego resztkowego cukru nierektyfikowanego produktu otrzymanego w wyniku destylacji wina, a maksymalna rzeczywista zawartość alkoholu wynosi 86 % obj.; lub c) posiada kwasowość lotną 1,5 grama na litr, wyrażoną jako kwas octowy. 12. »Cuvée« oznacza: a) moszcz winogronowy; b) wino; lub c) mieszankę moszczu gronowego i/albo win o różnych charakterystykach, przeznaczonych do przygotowania określonych rodzajów wina musującego. Zawartość alkoholu 13. »Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu« oznacza liczbę jednostek objętości czystego alkoholu zawartych w temperaturze 20 °C w 100 jednostkach objętości danego produktu w tej temperaturze. 14. »Potencjalna objętościowa zawartość alkoholu« oznacza liczbę jednostek objętości czystego alkoholu w temperaturze 20 °C, który może być wyprodukowany w drodze całkowitej fermentacji cukrów zawartych w 100 jednostkach objętości danego produktu w tej temperaturze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.