Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 43

5. Strefa uprawy winorośli C III a) obejmuje: a) w Grecji, obszary uprawy winorośli położone w następujących nomoi: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi i wyspa Thira (Santorini); b) na Cyprze: obszary uprawy winorośli położone na wzniesieniach powyżej 600 m; c) w Bułgarii: obszary uprawy winorośli niewymienione w ust. 4 lit. e). 6. Strefa uprawy winorośli C III b) obejmuje: a) we Francji: obszary uprawy winorośli: — w departamentach Korsyki, — w części departamentu Var położonej pomiędzy morzem a granicą gmin (które są także włączone) Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour i Sainte Maxime, — położone w kantonach Olette i Arles-sur-Tech w departamencie Pyrénées-Orientales; b) we Włoszech: obszary uprawy winorośli położone w następujących regionach: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardinia i Sicilia, włączywszy wyspy należące do tych regionów, takie jak Pantelleria i Lipari, Egadi oraz wyspy Pelagie; c) w Grecji: obszary uprawy winorośli niewymienione w ust. 5 lit. a); d) w Hiszpanii: obszary uprawy winorośli niewymienione w ust. 3 lit. c) lub 4 lit. c); e) w Portugalii: obszary uprawy winorośli położone w regionach niewymienionych w ust. 3 lit. d); f) na Cyprze: obszary uprawy winorośli położone na wzniesieniach powyżej 600 m; g) na Malcie: obszary upraw winorośli. 7. Wytyczenie granic terytoriów podlegających jednostkom administracyjnym, o których mowa w niniejszym załączniku, wynika z krajowych przepisów, które weszły w życie dnia 15 grudnia 1981 r., dla Hiszpanii – z krajowych przepisów, które weszły w życie dnia 1 marca 1986 r., a dla Portugalii – z krajowych przepisów, które weszły w życie dnia 1 marca 1998 r.”


17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/47

ZAŁĄCZNIK IV „ZAŁĄCZNIK XVa WZBOGACANIE, ZAKWASZANIE I ODKWASZANIE W PEWNYCH OBSZARACH UPRAWY WINOROŚLI A. Ograniczenia wzbogacania 1. W przypadku gdy warunki klimatyczne w pewnych obszarach uprawy winorośli, znajdujących się na terenie Wspólnoty, o których mowa w dodatku do załącznika XIb, stworzyły taką konieczność, zainteresowane państwa członkowskie mogą zezwolić na zwiększenie naturalnej objętościowej zawartości alkoholu świeżych winogron, moszczu gronowego, moszczu gronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie fermentacji oraz wina uzyskanego z odmian winorośli klasyfikowanych zgodnie z art. 120a ust. 2. 2. Zwiększenie naturalnej zawartości objętościowej alkoholu jest osiągane przy użyciu praktyk enologicznych, o których mowa w pkt B, i nie przekracza następujących poziomów: a) 3 % obj. w strefie uprawy winorośli A, o której mowa w dodatku do załącznika XIb; b) 2 % obj. w strefie uprawy winorośli B, o której mowa w dodatku do załącznika XIb; c) 1,5 % obj. w strefie uprawy winorośli C, o której mowa w dodatku do załącznika XIb. 3. W latach, w których warunki klimatyczne byłyby wyjątkowo niekorzystne, państwa członkowskie mogą zwrócić się o zwiększenie limitów określonych w ust. 2 o 0,5 %. W odpowiedzi na taki wniosek Komisja powinna jak najszybciej przedstawić projekt aktu prawodawczego Komitetowi Zarządzającemu przewidzianemu w art. 195 ust. 1. Komisja podejmie starania, aby podjąć decyzję w terminie czterech tygodni od złożenia wniosku.

B. Procesy wzbogacania 1. Zwiększenie naturalnej objętościowej zawartości alkoholu przewidziane w pkt A jest dokonywane wyłącznie: a) poprzez dodanie sacharozy, zagęszczonego moszczu gronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego – w przypadku świeżych winogron, moszczu gronowego w trakcie fermentacji oraz młodego wina w trakcie fermentacji; b) poprzez dodanie sacharozy, zagęszczonego moszczu gronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego lub poprzez częściowe zagęszczenie łącznie z osmozą odwrotną – w przypadku moszczu grono­ wego; c) poprzez częściowe zagęszczenie w wyniku schłodzenia – w przypadku wina.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 154 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.