Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Decyzja Komitetu nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 r. aktualizująca odniesienia prawne w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 41

(Dz.U. L 277 z 10.10.1997, s. 24) Dyrektywa Rady 75/321/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 98/39/WE z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. L 170 z 16.6.1998, s. 15) Dyrektywa Rady 75/322/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radioelektrycz­ nych wywołanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w kołowych ciąg­ nikach rolniczych lub leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 81) Dyrektywa Rady 76/432/EWG z dnia 6 kwietnia 1976 r. w sprawie zbliżenia usta­ wodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń hamujących koło­ wych ciągników rolniczych lub leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, s. 24)


2.

3.

4.

5.

6.

7.

L 158/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8. Dyrektywa Rady 76/763/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 99/86/WE z dnia 11 listopada 1999 r. (Dz.U. L 297 z 18.11.1999, s. 22), i sprostowanie (Dz.U. L 87 z 8.4.2000, s. 34) Dyrektywa Rady 77/311/EWG z dnia 29 marca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi, ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 22) Dyrektywa Rady 77/536/EWG dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 81) Dyrektywa Rady 77/537/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia usta­ wodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą 97/ 54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, s. 24) Dyrektywa Rady 78/764/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 81) Dyrektywa Rady 78/933/EWG z dnia 17 października 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświet­ leniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 22) Dyrektywa Rady 79/532/EWG z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw członkowskich odnoszących się do homologacji typu części urządzeń oświet­ leniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych lub leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, s. 24) Dyrektywa Rady 79/533/EWG z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych, ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 1999/58/WE z dnia 7 czerwca 1999 r. (Dz.U.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.