Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 16 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Austrii

Data ogłoszenia:2009-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 16 POZ 12

L 16/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2009

DECYZJA RADY z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Austrii (2009/41/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

Artykuł 1 Na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., na stanowisko członka Komitetu Regionów zostaje niniejszym mianowany: pan Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.


uwzględniając wniosek rządu Austrii,

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2009 r. W imieniu Rady

(2)

W związku ze śmiercią pana Jörga HAIDERA zwolniło się stanowisko członka Komitetu Regionów,

P. GANDALOVIČ

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 16 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 11 z 200921.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania jednego członka i dwóch zastępców członków z Danii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 6 z 200921.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 42/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L16 - 3 z 200921.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (1)

 • Dz. U. L16 - 1 z 200921.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 40/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L16 - 0 z 200921.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.