Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 16

Strona 1 z 2
L 162/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2009

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 41/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2009 z dnia 17 marca 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 paździer­ nika 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Rady (WE) nr 1560/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do daty wprowadzenia elek­ tronicznej identyfikacji owiec i kóz (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/616/WE z dnia 5 września 2007 r. zmieniającą decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/843/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. dotyczącą zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do pewnych wymagań zdrowia publicznego w przywozie drobiu i jaj wylęgowych (5).


Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 130 280 340 254 332 z z z z z 28.5.2009, s. 6. 24.10.2007, s. 5. 22.12.2007, s. 25. 28.9.2007, s. 1. 18.12.2007, s. 81.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

25.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/17

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/848/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzającą niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus (1). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/849/WE z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzającą zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (2). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/873/WE z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzającą krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Bułgarię (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/874/WE z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzającą krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Rumunię (4). Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu. W zakresie stosowania niniejszej decyzji do Islandii obowiązuje okres przejściowy, określony w ust. 2 części wprowadzającej rozdziału I załącznika I w obszarach, które nie miały zastosowania w odniesieniu do Islandii przed przeglądem tego rozdziału na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r.,

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty rozporządzeń (WE) nr 1237/2007 i (WE) nr 1560/2007 oraz decyzji 2007/616/WE, 2007/843/WE, 2007/848/WE, 2007/849/WE, 2007/873/WE oraz 2007/874/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L162 - 36 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 35 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 34 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 32 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 31 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 30 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 29 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 28 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 27 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 23 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik X (Usługi audiowizualne) oraz załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 22 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 20 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 19 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 6 z 200925.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów stosowanych przy ustalaniu, czy poziom skuteczności organizacji działającej w imieniu państwa bandery można uznać za niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4398) (1)

 • Dz. U. L162 - 5 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L162 - 3 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 760/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

 • Dz. U. L162 - 1 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.