Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego członka ze Zjednoczonego Królestwa

Data ogłoszenia:2009-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 3

8.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego członka ze Zjednoczonego Królestwa (2009/525/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167, uwzględniając decyzję 2006/651/WE, Euratom (1), uwzględniając wniosek rządu Zjednoczonego Królestwa, uwzględniając opinię Komisji, a także mając na uwadze, że stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z rezygnacją Marge CAREY,


Artykuł 1 Na stanowisko członka Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2010 r. zostaje mianowana: Dörthe WEIMANN [GRUPA II (Pracownicy)]. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2009 r. W imieniu Rady

A. BORG

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 269 z 28.9.2006, s. 13.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 7 z 20098.7.2009

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L177 - 5 z 20098.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. dotyczące bezpiecznego i skutecznego systemu przekazywania dokumentów i informacji w związku z przepisami dyrektywy Rady 2006/117/Euratom

 • Dz. U. L177 - 4 z 20098.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i jednego zastępcy członka z Belgii

 • Dz. U. L177 - 1 z 20098.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.