Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 185 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2009-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 185 POZ 23

17.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/23

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich (2009/552/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 215 akapit drugi, Karel DE GUCHT zostaje niniejszym mianowany członkiem Komisji na okres od dnia 17 lipca 2009 r. do dnia 31 października 2009 r. Artykuł 2 uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 128 akapit drugi, Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 17 lipca 2009 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. a także mając na uwadze, co następuje: Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2009 r. W piśmie z dnia 5 lipca 2009 r. Louis MICHEL rezygnuje ze sprawowania funkcji członka Komisji ze skutkiem od dnia 14 lipca 2009 r. Należy zatem wyznaczyć jej następcę na okres pozostały do końca kadencji, W imieniu Rady


C. BILDT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 185 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 24 z 200917.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie środków C 52/07 (ex NN 64/07) przyznanych przez Hiszpanię na Program pomocy na rzecz przemysłu tekstylnego i odzieżowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2017) (1)

 • Dz. U. L185 - 21 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L185 - 19 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 16 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 626/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy cła antydumpingowego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L185 - 1 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 625/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich (wersja ujednolicona)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.