Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 187 POZ 5

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE (  Dz.U. L 319 z 5.12.2007)

Data ogłoszenia:2009-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 187 POZ 5

18.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 187/5

Sprostowanie do dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319 z dnia 5 grudnia 2007 r.) Strona 26, art. 51 ust. 1 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „W przypadku gdy użytkownik usług płatniczych nie jest konsumentem, strony mogą uzgodnić, że art. 52 ust. 1, art. 54 ust. 2 akapit drugi oraz art. 59, 61, 62, 63, 66 i 75 nie stosuje się w całości lub w części.”, „W przypadku gdy użytkownik usług płatniczych nie jest konsumentem, strony mogą uzgodnić, że art. 52 ust. 1, art. 54 ust. 3 oraz art. 59, 61, 62, 63, 66 i 75 nie stosuje się w całości lub w części.”.


Strona 34, art. 88 ust. 2 drugie zdanie: zamiast: powinno być: „Powiadamiają jednak właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego o tej działalności do dnia 25 grudnia 2007 r.”, „Powiadamiają jednak właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego o tej działalności do dnia 25 grudnia 2009 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 187 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L187 - 3 z 200918.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

  • Dz. U. L187 - 1 z 200918.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.