Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 1

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2009-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 1

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2 (2009/32/WE)

L 20/2 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota


SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 17 060 000 17 060 000

2

INNE DOCHODY Tytuł 2 — Ogółem 105 000 105 000

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI Tytuł 3 — Ogółem 180 000 619 322 600 000 600 000 780 000 1 219 322

32

OGÓŁEM

17 784 322

600 000

18 384 322

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/3 CEDEFOP

WYDATKI

Tytuł Rozdział Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

1

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 10 603 000 10 603 000 10 603 000 10 603 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 1 409 000 1 409 000 1 409 000 1 409 000

3 31

KOSZTY OPERACYJNE UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC Tytuł 3 — Ogółem

584 322 5 772 322

584 322 5 772 322

600 000 600 000

600 000 600 000

1 184 322 6 372 322

1 184 322 6 372 322

OGÓŁEM

17 784 322

17 784 322

600 000

600 000

18 384 322

18 384 322

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 27 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 3

 • Dz. U. L20 - 21 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 15 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L20 - 9 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L20 - 5 z 200923.1.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 0 z 200923.1.2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.