Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 21

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2009-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 21

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/21

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2 (2009/36/WE)

W dniu 17 lipca 2008 r. Komitet Sterujący przyjął drugą poprawkę do budżetu na 2008 r. Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA). Dotyczy ona zmiany mandatu Agencji i przedłużenia jej działalności do dnia 31 grudnia 2015 r.


L 20/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2009

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

SUBWENCJE KOMISJI WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 2 — Ogółem

5 190 500 5 190 500

1 474 500 1 474 500

6 665 000 6 665 000

9

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

5 190 500

1 474 500

6 665 000

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/23

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17 Treść Środki 2008 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

WYDATKI NA PERSONEL WYNAGRODZENIA I DODATKI WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA Tytuł 1 — Ogółem 3 007 000 58 000 80 000 100 000 10 000 3 255 000 883 000 2 000 20 000 65 000 – 5 000 965 000 3 890 000 60 000 100 000 165 000 5 000 4 220 000

2 20 21 22 23 24

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE BIURA ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE Tytuł 2 — Ogółem 1 082 000 245 500 40 000 50 000 15 000 1 432 500 – 132 000 419 500 40 000 15 000 25 000 367 500 950 000 665 000 80 000 65 000 40 000 1 800 000

3 32 33

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE INFORMACJA I PUBLIKACJE INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 45 000 408 000 503 000 10 000 132 000 142 000 55 000 540 000 645 000

OGÓŁEM

5 190 500

1 474 500

6 665 000

L 20/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2009

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe 2008 2007 2006 2008 Stanowiska czasowe 2007 2006

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Ogółem AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Ogółem AST Ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — 1 — — 2 1 4 — 6 5 6 25 — — — — — — 2 — 5 — — 7 32

— — 1 1 1 2 3 — 3 1 13 6 31 — — — — — 1 2 4 2 — — 9 40

— — 1 — — 1 3 — 2 1 5 3 16 — — — — — 1 3 — 3 — — 7 23

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/25

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania Stanowiska pracowników kontraktowych 2008 2007

FGIV FGIII FGII FGI Ogółem FG

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

26 23 18 — 67

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych 2008

9 7 5 — 21

2007

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Ogółem AD Ogółem FG + AD

— — — — — — — — — — — — — 67

— — — — — — — — — — — — — 21

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 27 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 3

 • Dz. U. L20 - 15 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L20 - 9 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L20 - 5 z 200923.1.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 1 z 200923.1.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 0 z 200923.1.2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.