Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 27

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 3

Data ogłoszenia:2009-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 27

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/27

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 3 (2009/37/WE)

L 20/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2009

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

SUBWENCJE KOMISJI WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 2 — Ogółem


6 665 000 6 665 000

– 1 515 000 – 1 515 000

5 150 000 5 150 000

9

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

6 665 000

– 1 515 000

5 150 000

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/29

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 14 Treść Środki 2008 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

WYDATKI NA PERSONEL WYNAGRODZENIA I DODATKI WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA Tytuł 1 — Ogółem 3 890 000 60 000 165 000 4 220 000 – 805 000 – 10 000 – 75 000 – 890 000 3 085 000 50 000 90 000 3 330 000

2 20 21 22 23 24

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE BIURA ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE Tytuł 2 — Ogółem 950 000 665 000 80 000 65 000 40 000 1 800 000 – 231 000 – 216 000 – 50 000 – 30 000 – 13 000 – 540 000 719 000 449 000 30 000 35 000 27 000 1 260 000

3 31 32 33

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA INFORMACJA I PUBLIKACJE INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 50 000 55 000 540 000 645 000 – 50 000 28 000 – 63 000 – 85 000 p.m. 83 000 477 000 560 000

OGÓŁEM

6 665 000

– 1 515 000

5 150 000

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 21 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 15 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L20 - 9 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L20 - 5 z 200923.1.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 1 z 200923.1.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 0 z 200923.1.2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.