Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 29 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 29 - Strona 2

Strona 2 z 3

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

4.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/31

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A „ZAŁĄCZNIK I Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołem w sprawie badań CPVO

Nazwa botaniczna Nazwa zwyczajowa Protokół CPVO

Pisum sativum L. Vicia faba L. Brassica napus L. Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Avena nuda L. Avena sativa L. (obejmuje A. byzantina K. Koch) Hordeum vulgare L. Oryza sativa L. Secale cereale L. xTriticosecale Wittm. ex A. Camus


Groch siewny Bób Rzepak jary Słonecznik Len/siemię lniane Owies nagi, owies nagoziarnisty Owies zwyczajny i owies bizantyjski Jęczmień Ryż Żyto Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunków rodzaju Triticum i gatunków rodzaju Secale Pszenica Pszenica durum Kukurydza Ziemniak

TP 7/1 z 6.11.2003 TP Bobik/1 z 25.3.2004 TP 36/1 z 25.3.2004 TP 81/1 z 31.10.2002 TP 57/1 z 21.3.2007 TP 20/1 z 6.11.2003 TP 20/1 z 6.11.2003 TP 19/2 z 6.11.2003 TP 16/1 z 18.11.2004 TP 58/1 z 31.10.2002 TP 121/2 z 22.1.2007

Triticum aestivum L. Triticum durum Desf. Zea mays L. Solanum tuberosum L.

TP 3/4 z 23.6.2008 TP 120/2 z 6.11.2003 TP 2/2 z 15.11.2001 TP 23/2 z 1.12.2005

Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej cpvo (www.cpvo.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK II Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV

Nazwa botaniczna Nazwa zwyczajowa Wytyczne UPOV

Beta vulgaris L. Agrostis canina L. Agrostis gigantea Roth. Agrostis stolonifera L. Agrostis capillaris L. Bromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Dactylis glomerata L.

Burak pastewny Mietlica psia Mietlica biaława Mietlica rozłogowa Mietlica pospolita Stokłosa uniolowata Stokłosa alaskańska Kupkówka pospolita

TG/150/3 z 4.11.1994 TG/30/6 z 12.10.1990 TG/30/6 z 12.10.1990 TG/30/6 z 12.10.1990 TG/30/6 z 12.10.1990 TG/180/3 z 4.4.2001 TG/180/3 z 4.4.2001 TG/31/8 z 17.4.2002

L 202/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2009

Nazwa botaniczna

Nazwa zwyczajowa

Wytyczne UPOV

Festuca arundinacea Schreber Festuca filiformis Pourr. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x boucheanum Kunth Phleum nodosum L. Phleum pratense L. Poa pratensis L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago sativa L. Medicago x varia T. Martyn Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Vicia sativa L. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Arachis hypogea L. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Carthamus tinctorius L. Gossypium spp. Papaver somniferum L. Sinapis alba L. Glycine max (L.) Merrill Sorghum bicolor (L.) Moench

Kostrzewa trzcinowa Kostrzewa nitkowata Kostrzewa owcza Kostrzewa łąkowa Kostrzewa czerwona Kostrzewa murawowa Życica wielokwiatowa Życica trwała Życica mieszańcowa Tymotka dzika Tymotka Wiechlina łąkowa Łubin biały Łubin wąskolistny Łubin żółty Lucerna Lucerna mieszańcowa Koniczyna czerwona Koniczyna biała Wyka siewna Brukiew pastewna Rzodkiew oleista Orzech arachidowy Rzepik Krokosz barwierski Bawełna Mak Gorczyca jasna Ziarna soi Sorgo

TG/39/8 z 17.4.2002 TG/67/5 z 5.4.2006 TG/67/5 z 5.4.2006 TG/39/8 z 17.4.2002 TG/67/5 z 5.4.2006 TG/67/5 z 5.4.2006 TG/4/8 z 5.4.2006 TG/4/8 z 5.4.2006 TG/4/8 z 5.4.2006 TG/34/6 z 7.11.1984 TG/34/6 z 7.11.1984 TG/33/6 z 12.10.1990 TG/66/4 z 31.3.2004 TG/66/4 z 31.3.2004 TG/66/4 z 31.3.2004 TG/6/5 z 6.4.2005 TG/6/5 z 6.4.2005 TG/5/7 z 4.4.2001 TG/38/7 z 9.4.2003 TG/32/6 z 21.10.1988 TG/89/6 z 4.4.2001 TG/178/3 z 4.4.2001 TG/93/3 z 13.11.1985 TG/185/3 z 17.4.2002 TG/134/3 z 12.10.1990 TG/88/6 z 4.4.2001 TG/166/3 z 24.3.1999 TG/179/3 z 4.4.2001 TG/80/6 z 1.4.1998 TG/122/3 z 6.10.1989

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 29 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 65 z 20094.8.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

 • Dz. U. L202 - 54 z 20094.8.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 36 z 20094.8.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 16 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.