Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 29 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 29 - Strona 3

Strona 3 z 3

Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).”

4.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/33

CZĘŚĆ B „ZAŁĄCZNIK I Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołem w sprawie badań CPVO

Nazwa botaniczna Nazwa zwyczajowa Protokół CPVO

Allium cepa L. (grupa Cepa) Allium cepa L. (grupa Aggregatum) Allium porrum L. Allium sativum L. Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Beta vulgaris L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium enpia L. Cichorium intybus L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Foeniculum vulgare Mill. Lactuca sativa L. Lycopersicon esculentum Mill. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill


Cebula i echalion Szalotka Por Czosnek Szczypiorek Selery naciowe Selery korzeniowe Szparagi Burak ćwikłowy Kalafior Brokuł Kapusta brukselska Kalarepa Kapusta włoska, kapusta głowiasta biała i kapusta głowiasta czerwona Kapusta pekińska Papryka Endywia kędzierzawa i endywia eskariola Cykoria korzeniowa Cykoria sałatowa Kawon (arbuz) Melon Ogórek – sałatkowy i konserwowy Dynia zwyczajna Karczoch zwyczajny i karczoch hiszpański (kard) Marchew jadalna i marchew pastewna Koper włoski (fenkuł) Sałata Pomidor Pietruszka

TP 46/2 z 1.4.2009 TP 46/2 z 1.4.2009 TP 85/2 z 1.4.2009 TP 162/1 z 25.3.2004 TP 198/1 z 1.4.2009 TP 82/1 z 13.3.2008 TP 74/1 z 13.3.2008 TP 130/1 z 27.3.2002 TP 60/1 z 1.4.2009 TP 45/1 z 15.11.2001 TP 151/2 z 21.3.2007 TP 54/2 z 1.12.2005 TP 65/1 z 25.3.2004 TP 48/2 z 1.12.2005 TP 105/1 z 13.3.2008 TP 76/2 z 21.3.2007 TP 118/2 z 1.12.2005 TP 172/2 z 1.12.2005 TP 173/1 z 25.3.2004 TP 142/1 z 21.3.2007 TP 104/2 z 21.3.2007 TP 61/2 z 13.3.2008 TP 119/1 z 25.3.2004 TP 184/1 z 25.3.2004 TP 49/3 z 13.3.2008 TP 183/1 z 25.3.2004 TP 13/4 z 1.4.2009 TP 44/3 z 21.3.2007 TP 136/1 z 21.3.2007

L 202/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2009

Nazwa botaniczna

Nazwa zwyczajowa

Protokół CPVO

Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim)

Fasola wielokwiatowa Fasola zwykła karłowa i fasola zwykła tyczna Groch siewny łuskowy o nasionach pomarszczonych, groch siewny łuskowy o nasionach gładkich i groch siewny cukrowy Rzodkiewka Oberżyna Szpinak Roszponka warzywna Bób Kukurydza cukrowa i kukurydza pękająca

TP 9/1 z 21.3.2007 TP 12/3 z 1.4.2009 TP 7/1 z 6.11.2003

Raphanus sativus L. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L. (partim) Zea mays L. (partim)

TP 64/1 z 27.3.2002 TP 117/1 z 13.3.2008 TP 55/2 z 13.3.2008 TP 75/2 z 21.3.2007 TP Bobik/1 z 25.3.2004 TP 2/2 z 15.11.2001

Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK II Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV

Nazwa botaniczna Nazwa zwyczajowa Wytyczne UPOV

Allium fistulosum L. Beta vulgaris L. Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Cichorium intybus L. Cucurbita maxima Duchesne Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L.

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) Burak liściowy Jarmuż Rzepa Cykoria liściowa Dynia olbrzymia Rzodkiew Rabarbar Skorzonera (wężymord)

TG/161/3 z 1.4.1998 TG/106/4 z 31.3.2004 TG/90/6 z 31.3.2004 TG/37/10 z 4.4.2001 TG/154/3 z 18.10.1996 TG/155/4 z 28.3.2007 TG/63/6 z 24.3.1999 TG/62/6 z 24.3.1999 TG/116/3 z 21.10.1988

Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 29 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 65 z 20094.8.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

 • Dz. U. L202 - 54 z 20094.8.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 36 z 20094.8.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 16 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.