Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 21

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (  Dz.U. L 134 z 29.5.2009)

Data ogłoszenia:2009-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 21

27.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 224/21

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 134 z dnia 29 maja 2009 r.) Strony 268–269, załącznik VI: tabelę korelacji zastępuje się następującą tabelą: „ZAŁĄCZNIK VI Tabela korelacji


Rozporządzenie (WE) nr 1334/2000

Niniejsze rozporządzenie

art. 1 art. 2 słowa wprowadzające art. 2 lit. a) art. 2 lit. b) słowa wprowadzające art. 2 lit. b) ppkt (i) art. 2 lit. b) ppkt (ii) art. 2 lit. b) ppkt (iii) art. 2 lit. c) ppkt (i) art. 2 lit. c) ppkt (ii) art. 2 lit. d) – art. 3 ust. 1 art. 3 ust. 2 art. 3 ust. 3 art. 3 ust. 4 art. 4 art. 5 art. 6 ust. 1 art. 6 ust. 2 art. 6 ust. 3 – art. 6 ust. 4 art. 6 ust. 5 art. 6 ust. 6 art. 7 art. 8 – art. 9 ust. 1

art. 1 art. 2 słowa wprowadzające art. 2 pkt 1 art. 2 pkt 2 słowa wprowadzające art. 2 pkt 2 ppkt (i) art. 2 pkt 2 ppkt (ii) art. 2 pkt 2 ppkt (iii) art. 2 pkt 3 ppkt (i) art. 2 pkt 3 ppkt (ii) art. 2 pkt 4 art. 2 pkt 5–13 art. 3 ust. 1 art. 3 ust. 2 art. 7 – art. 4 art. 8 art. 9 ust. 1 art. 9 ust. 2 art. 9 ust. 4 lit. a) art. 9 ust. 4 lit. b) art. 9 ust. 4 lit. c) art. 9 ust. 5 art. 9 ust. 6 art. 11 art. 12 ust. 1 art. 12 ust. 2 art. 9 ust. 2 akapit trzeci

L 224/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2009

Rozporządzenie (WE) nr 1334/2000

Niniejsze rozporządzenie

art. 9 ust. 2 – – – art. 9 ust. 3 – – art. 10 ust. 1 art. 10 ust. 2 art. 10 ust. 3 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 ust. 1 art. 15 ust. 2 art. 15 ust. 3 – art. 16 ust. 1 – art. 16 ust. 2 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 załącznik I załącznik II część 1 załącznik II część 2 załącznik II część 3 pkt 1, 2 i 3 załącznik II część 3 pkt 4 załącznik IIIa

art. 13 ust. 1 art. 13 ust. 2 art. 13 ust. 3 art. 13 ust. 4 art. 13 ust. 5 art. 13 ust. 6 art. 13 ust. 7 art. 14 ust. 1 art. 14 ust. 2 art. 9 ust. 4 lit. b) art. 15 ust. 1 i 2 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 ust. 1 art. 19 ust. 2 art. 19 ust. 3 art. 19 ust. 4–6 art. 20 ust. 1 art. 20 ust. 2 art. 20 ust. 3 art. 21 art. 23 art. 24 art. 25 art. 22 art. 26 art. 27 art. 28 załącznik I załącznik II część 1 załącznik II część 2 załącznik II część 3 pkt 2 załącznik II część 3 pkt 1 i 3 załącznik IIIa

27.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/23

Rozporządzenie (WE) nr 1334/2000

Niniejsze rozporządzenie

załącznik IIIb – załącznik IV – –

załącznik IIIb załącznik IIIc załącznik IV załącznik V załącznik VI”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 224 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 15 z 200927.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz wykazu organów w Kanadzie zatwierdzonych do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru niektórych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6522) (1)

 • Dz. U. L224 - 11 z 200927.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6389)

 • Dz. U. L224 - 6 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 17 do dnia 21 sierpnia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L224 - 5 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 575/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L224 - 3 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2008 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L224 - 1 z 200927.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.