Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 226 POZ 8 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 868/2008 w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

Data ogłoszenia:2009-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 226 POZ 8 - Strona 5

Strona 5 z 6

Kod 2: Uprawy łączone nienawadniane Uprawy uprawiane przez jakiś czas razem na tym samym gruncie, z których każda daje oddzielny plon w trakcie roku obrotowego. Łączny obszar podzielony jest między te uprawy proporcjonalnie do obszaru faktycznie zajmowanego przez każdą z nich. Kod 3: Uprawy sukcesywne nienawadniane (poplony) Uprawy uprawiane w dalszej kolejności podczas roku obrotowego na danym obszarze, nietraktowane jako rośliny uprawiane w plonie głównym. Kod 6: Nawadniane uprawy główne lub łączone Kod 7: Nawadniane uprawy sukcesywne Uprawa jest uważana za nawadnianą, gdy woda jest dostarczana w sposób inny niż naturalny. Te dwa rodzaje upraw wykazuje się, o ile informacje ich dotyczące dostępne są w księgach gospodarstwa. B. Ogrodnictwo towarowe i uprawy roślin kwiatowych w uprawie polowej Kod 4: Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane w ogrodach towarowych w uprawie polowej (patrz pozycja 137) oraz uprawiane w uprawie polowej kwiaty i rośliny ozdobne (patrz pozycja 140). C. Uprawy pod osłonami Kod 5: Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane pod osłonami (patrz pozycja 138), kwiaty i rośliny ozdobne (roczne lub wieloletnie) uprawiane pod osłonami (patrz pozycja 141), uprawy trwałe pod osło­ nami (patrz pozycja 156). Jeżeli konieczne, także pozycje 139, 143, 285 i 157. D. Uprawy energetyczne Kod 10: Uprawy energetyczne Dane brakujące (kolumna 3) Kod 0: Gdy wszystkie dane są dostępne, wprowadza się kod 0. Kod 1: Kod 1 stosuje się w przypadku braku informacji dotyczącej obszaru wykorzystywanego pod daną uprawę (zob. kolumna 4), np. w przypadku sprzedaży nadających się do obrotu produktów z upraw zakupionych na pniu lub pochodzących z gruntu wziętego w dzierżawę okazjonalnie na okres krótszy niż 1 rok, oraz w przypadku produkcji uzyskanej w wyniku przetworzenia nabytych produktów zwierzęcych i roślinnych. Kod 2: Kod 2 stosuje się dla upraw zakontraktowanych, kiedy ze względu na warunki sprzedaży niemożliwe jest ustalenie faktycznej wielkości produkcji (kolumna 5). Kod 3: Kod 3 stosuje się, gdy ze względu na warunki sprzedaży niemożliwe jest ustalenie faktycznej wielkości produkcji, a uprawy nie są uprawami zakontraktowanymi. Kod 4: Kod 4 stosuje się w przypadku braku danych dotyczących obszaru i faktycznego poziomu produkcji. Kod 5: Kod 5 stosuje się w przypadku młodych plantacji, które jeszcze nie dają plonów. Kod 6: Kod 6 stosuje się w przypadku braku plonów np. z powodu złych warunków pogodowych. j) część M. DOPŁATY BEZPOŚREDNIE na mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 otrzymuje brzmienie: „M. WYBRANE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE na mocy rozporządzenia (WE) nr 73/2009 (pozycje 600 do 680 i 700 do 742)


L 226/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2009

600. Premia za rośliny o wysokiej zawartości białka na mocy rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Premię za rośliny o wysokiej zawartości białka wykazuje się także w tabeli J, z kodem 600. 670. System płatności jednolitej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 W kolumnie 4, Liczba jednostek podstawowych dla dopłat: suma pozycji 671 i 672. W kolumnie 5 „Pomoc ogółem”: suma pozycji 671 do 674. Łączną kwotę pomocy przyznawanej w ramach systemu płatności jednolitej wykazuje się również w tabeli J, z kodem 670. Szczegóły pozycji 670

Pozycje Liczba jednostek podstawowych dla dopłat Pomoc ogółem

671

Pomoc przyznawana w ramach systemu płatności jednolitej, z wyjątkiem płatności w pozycjach 672 i 674; obejmuje także płat­ ności z tytułu użytków zielonych/trwałych użytków zielonych, jeśli niezróżnicowane Płatności zgodnie z systemem płatności jednolitej z tytułu użytków zielonych/trwa­ łych użytków zielonych Płatności zgodnie z systemem płatności jednolitej, na podstawie specjalnych upraw­ nień

Obowiązkowo

Obowiązkowo

672

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

674

Obowiązkowo

Obowiązkowo

680.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 226 POZ 8 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 23 z 200928.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 191 z 23.7.2009)

 • Dz. U. L226 - 22 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L226 - 21 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L226 - 20 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L226 - 19 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L226 - 18 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L226 - 16 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L226 - 3 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do art. 28a ust. 2 akapit trzeci i art. 96 ust. 2 akapit trzeci warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L226 - 1 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.