Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 16

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 16

Strona 16 z 16

13] to zobowiązania podsektora S.1314, niebędące aktywami podsektora S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 14. Zadłużenie funduszy ubezpieczeń społecznych (w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.14] to zobowiązania podsektora S.1314, stanowiące aktywa podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1313, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 15. Zadłużenie jednostek pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec instytucji rządowych szczebla centralnego [3B.15] to zobowiązania podsektorów S.1312, S.1313 lub S.1314, stanowiące aktywa podsektora S.1311, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 16. Zadłużenie jednostek pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec instytucji rządowych szczebla regionalnego [3B.16] to zobowiązania podsektorów S.1311, S.1313 lub S.1314, stanowiące aktywa podsektora S.1312, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 17. Zadłużenie jednostek pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec instytucji samorządowych [3B.17] to zobowiązania podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1314, stanowiące aktywa podsektora S.1313, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 18. Zadłużenie jednostek pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec funduszy ubezpieczeń społecznych [3B.18] to zobowiązania podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1313, stanowiące aktywa podsektora S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1].


1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/45

ZAŁĄCZNIK III STANDARDY PRZEKAZYWANIA I KODOWANIA INFORMACJI Przekazując informacje statystyczne drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami art. 2 i 3, KBC i EBC korzystają z systemu EXDI. Pliki danych koduje się w formacie komunikatu SDMX-EDI (GESMES/TS). Każdy szereg opisuje się, korzystając z określonej poniżej rodziny kluczy ECB_GST1. Rodzina kluczy ECB_GST1

Numer Nazwa Opis Lista kodów

1 2 3

Częstotliwość Obszar odniesienia Wskaźnik korekty

Częstotliwość przekazywania szeregu czasowego Alfanumeryczny dwuznakowy kod ISO kraju przeka­ zującego dane lub agregat Wymiar ten wskazuje, czy szereg czasowy został w jakikolwiek sposób skorygowany, np. odsezono­ wany i/lub skorygowany o liczbę dni roboczych Sektor, dla którego kategoria jest rozchodem/zmianą aktywów Kategoria szeregu czasowego Sektor, dla którego kategoria jest przychodem/zmianą pasywów i wartości netto Zastosowana metoda wyceny Jednostka przekazywanej kategorii i inne cechy charakterystyczne

CL_FREQ CL_AREA_EE CL_ADJUSTMENT

4 5 6 7 8

Sektor rozchodu lub wierzyciela/aktywa Pozycja Sektor przychodu lub dłużnika/zobowiązania Wycena Jednostka szeregu

CL_SECTOR_ESA CL_GOVNT_ITEM_ESA CL_SECTOR_ESA CL_GOVNT_VALUATION CL_GOVNT_ST_SUFFIX

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.