Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 229 POZ 29

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (  Dz.U. L 211 z 14.8.2009)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 229 POZ 29

1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 229/29

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211 z dnia 14 sierpnia 2009 r.) Strona 49, art. 32, akapit drugi: zamiast: powinno być: „Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 września 2009 r.”, „Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 marca 2011 r.”.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 229 POZ 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L229 - 1 z 20091.9.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.