Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Data ogłoszenia:2009-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 18

Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw: a) p r o d u c e n c i w s p ó l n o t o w i o b j ę c i p r ó b ą — Erne Fittings GmbH, Schlins, Austria, w tym przedsiębiorstwo powiązane Siekmann Fittings, GmbH, Lohne, Niemcy, — Interfit SA, Maubeuge, Francja, — Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Włochy; b) n i e p o w i ą z a n i i m p o r t e r z y o b j ę c i p r ó b ą — BSS Group plc, Leicester, Zjednoczone Królestwo, — Eurobridas Fittings, SA, Saragossa, Hiszpania, — Manfred Geldbach GmbH & Co., Gelsenkirchen, Niemcy; c) p r o d u c e n c i e k s p o r t u j ą c y n a T a j w a n i e — Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung, — Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung;


(21)

Podobnie jak w pierwotnym postępowaniu i pierwszym przeglądzie wygaśnięcia, wykazano, że łączniki rur i przewodów rurowych wytwarzane w krajach, których dotyczy postępowanie, sprzedawane na rynku krajowym lub wywożone do Wspólnoty, mają takie same podsta­ wowe właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne oraz końcowe zastosowania jak produkty sprzedawane we Wspólnocie przez producentów wspólnotowych składa­ jących wniosek i dlatego uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

(23)

d) p r o d u c e n t USA

w

kraju

analogicznym

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy wygaśnięcie środków prowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu. 1. Uwagi wstępne

— Weldbend Corporation, Argo, Illinois, USA. 3.4. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym

(19) (24)

Dochodzenie dotyczące kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu obejmowało okres od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”).

Jak wspomniano powyżej, wobec braku współpracy producentów eksportujących w ChRL i Tajlandii badanie musiało oprzeć się na informacjach uzyskanych przez Komisję z innych źródeł, takich jak wniosek o przegląd, Eurostat, chińskie statystyki celne oraz infor­ macje zebrane w kraju analogicznym.

L 233/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2009

2. Tajlandia a) W a r t o ś ć n o r m a l n a

(25)

(30)

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego i wobec braku jakiejkolwiek współpracy ze strony tajlan­ dzkich producentów eksportujących wartość normalna została ustalona w oparciu o dane zawarte we wniosku, tj. szacunkowy koszt wytwarzania w Tajlandii, do którego dodano 15 % dla uwzględnienia kosztów sprze­ daży, kosztów ogólnych i administracyjnych (SG&A) oraz 11 % dla uwzględnienia zysku. Nic nie wskazywało na to, że ten poziom zysku przekroczy zysk zwykle osiągany przez innych eksporterów lub producentów ze sprzedaży produktów należących do tej samej ogólnej kategorii na rynku wewnętrznym w kraju pochodzenia, jak przewi­ duje art. 2 ust. 6 lit. c). b) C e n a e k s p o r t o w a

(31)

Wybór USA, zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, uznano za odpowiedni ze względu na wielkość rynku, poziom przywozu i wynikającą z niego silną konkurencję na rynku tego kraju. Ponadto ponieważ żaden tajlandzki eksporter nie współpracował w dochodzeniu, uznano, iż lepiej będzie ustalić wartość normalną dla ChRL na podstawie zweryfikowanych danych współpracującego przedsiębiorstwa z USA. Poza tym po opublikowaniu zawiadomienia o wszczęciu prze­ glądu nie otrzymano żadnych uwag od zainteresowanych stron w związku z propozycją wykorzystania USA jako kraju analogicznego. W rezultacie wartość normalna została ustalona na podstawie danych dostarczonych przez producenta z USA. b) C e n a e k s p o r t o w a W odniesieniu do wywozu do Wspólnoty, ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących, ustalenia musiały być dokonane na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 233 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 25 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w rejonie 3L obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

 • Dz. U. L233 - 24 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L233 - 23 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L233 - 22 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 20 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L233 - 18 z 20094.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2009 z dnia 3 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.