Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 13

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 13

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 (2009/689/WE)

L 238/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 13 920 000 13 920 000 979 447 979 447 14 899 447 14 899 447


2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Ogółem 120 202 120 202 6 736 6 736 126 938 126 938

5

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

14 040 202

986 183

15 026 385

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/15

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 5 177 292 5 177 292

2 20

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Tytuł 2 — Ogółem 920 167 1 542 910 6 736 6 736 926 903 1 549 646

3 32 33

WYDATKI EKSPLOATACYJNE KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA Tytuł 3 — Ogółem 3 358 909 1 175 091 7 320 000 – 80 000 80 000 0 3 278 909 1 255 091 7 320 000

4 43 44 45

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINAN­ SOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 205 731 145 746 627 970 979 447 205 731 145 746 627 970 979 447

5

REZERWA Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

14 040 202

986 183

15 026 385

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 41 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 37 z 20099.9.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 33 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 29 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 25 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 21 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 17 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 9 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 5 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L238 - 1 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.