Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 17

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 17

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/17

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 (2009/690/WE)

L 238/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

DOCHODY WPŁYWY Z OPŁAT Tytuł 1 — Ogółem 11 919 000 11 919 000 – 450 000 – 450 000 11 469 000 11 469 000


2

SUBWENCJE Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m.

3 30

REZERWA REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU Tytuł 3 — Ogółem 733 000 733 000 622 000 622 000 1 355 000 1 355 000

5

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE Tytuł 5 — Ogółem 12 000 12 000

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem 15 000 15 000

9 91 93

INNE DOCHODY ODSETKI BANKOWE PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHOR­ WACJI Tytuł 9 — Ogółem 560 000 p.m. 560 000 – 372 000 200 000 – 172 000 188 000 200 000 388 000

OGÓŁEM

13 239 000

0

13 239 000

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/19

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2009 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘ­ DEM Tytuł 1 — Ogółem 5 319 000 5 319 000 5 319 000 5 319 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 1 832 000 1 832 000 1 832 000 1 832 000

3 30 35 37

KOSZTY OPERACYJNE OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH TECHNICZNE ANKIETY, BADA­ NIA I KONSULTACJE PROJEKT TURCJA I CHORWACJA Tytuł 3 — Ogółem 5 520 000 500 000 p.m. 6 550 000 5 200 000 400 000 p.m. 6 088 000 – 320 000 – 200 000 400 000 – 120 000 – 200 000 200 000 0 5 200 000 300 000 400 000 6 430 000 5 200 000 200 000 200 000 6 088 000

10

INNE WYDATKI Tytuł 10 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

OGÓŁEM

13 701 000

13 239 000

– 120 000

0

13 581 000

13 239 000

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 41 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 37 z 20099.9.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 33 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 29 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 25 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 21 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 13 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 9 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 5 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L238 - 1 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.