Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 25

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 25

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/25

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 (2009/692/WE)

L 238/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Ogółem 58 942 000 58 942 000


2 20

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 31 540 000 31 540 000 1 565 000 1 565 000 33 105 000 33 105 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Ogółem 1 554 000 1 554 000

4

INNE SKŁADKI Tytuł 4 — Ogółem 1 030 000 1 030 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Ogółem 680 000 680 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem 196 000 196 000

7 70

KOREKTY BUDŻETOWE KOREKTY BUDŻETOWE Tytuł 7 — Ogółem 12 707 767 12 707 767 16 801 385 16 801 385 29 509 152 29 509 152

OGÓŁEM

106 649 767

18 366 385

125 016 152

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/27

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 17 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE PRZYJĘCIA I IMPREZY Tytuł 1 — Ogółem 46 283 000 1 142 000 50 000 80 000 49 041 000 – 306 000 276 000 47 000 30 000 47 000 45 977 000 1 418 000 97 000 110 000 49 088 000

2 20 23

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 7 236 000 1 087 000 14 208 000 34 000 – 34 000 0 7 270 000 1 053 000 14 208 000

3 30 31 33 34 36 37 38

WYDATKI OPERACYJNE WYDAWANIE CERTYFIKATÓW DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI INFORMACJA I PUBLIKACJE WYDATKI NA POSIEDZENIA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE SZKOLENIA TECHNICZNE Tytuł 3 — Ogółem 16 661 000 555 000 189 000 511 000 657 000 5 066 000 537 000 29 663 000 510 000 – 170 000 200 000 – 5 000 1 860 000 – 47 000 – 320 000 2 028 000 17 171 000 385 000 389 000 506 000 2 517 000 5 019 000 217 000 31 691 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH Tytuł 4 — Ogółem 1 030 000 1 030 000

5 50

INNE WYDATKI REZERWA Tytuł 5 — Ogółem 12 707 767 12 707 767 16 291 385 16 291 385 28 999 152 28 999 152

OGÓŁEM

106 649 767

18 366 385

125 016 152

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 41 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 37 z 20099.9.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 33 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 29 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 21 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 17 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 13 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 9 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 5 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L238 - 1 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.