Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 29

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 29

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/29

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 (2009/693/WE)

L 238/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota


SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 46 406 280 46 406 280 1 498 720 1 498 720 47 905 000 47 905 000

2

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

46 406 280

1 498 720

47 905 000

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/31

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 16 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA SŁUŻBY SOCJALNE Tytuł 1 — Ogółem 25 088 280 600 000 503 000 400 000 26 596 280 – 43 280 – 47 000 96 000 150 000 155 720 25 045 000 553 000 599 000 550 000 26 752 000

2 20 21 22 23 24 26

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJ­ NE WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERA­ CYJNĄ Tytuł 2 — Ogółem 6 208 000 3 144 000 645 000 201 000 713 000 8 899 000 19 810 000 – 160 000 511 000 45 000 12 000 87 000 848 000 1 343 000 6 048 000 3 655 000 690 000 213 000 800 000 9 747 000 21 153 000

OGÓŁEM

46 406 280

1 498 720

47 905 000

L 238/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Tabela zatrudnienia

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)  i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

Budżet korygujący nr 1

2008

FG IV FG III + FG II + FG I Ogółem FG Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

85 221 306 1 307

77 224 301 0 301

57 195 252 — 252

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 41 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 37 z 20099.9.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 33 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 25 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 21 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 17 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 13 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 9 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 5 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L238 - 1 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.