Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 37

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 37

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/37

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 (2009/695/WE)

L 238/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJE KOMISJI WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WY­ KONAWCZEJ Tytuł 2 — Ogółem 9 489 000 9 489 000 – 634 000 – 634 000 8 855 000 8 855 000


9

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

9 489 000

– 634 000

8 855 000

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/39

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WYDATKI NA PERSONEL WYNAGRODZENIA I DODATKI Tytuł 1 — Ogółem 6 214 000 6 614 500 – 700 000 – 700 000 5 514 000 5 914 500

2 20

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE BIURA Tytuł 2 — Ogółem 1 298 000 2 080 500 – 116 000 – 116 000 1 182 000 1 964 500

3 32 33

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE INFORMACJA I PUBLIKACJE INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 118 000 626 000 794 000 32 000 150 000 182 000 150 000 776 000 976 000

OGÓŁEM

9 489 000

– 634 000

8 855 000

L 238/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

Plan zatrudnienia

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)  i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 2008

FGIV FGIII FGII FGI Ogółem FG

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

26 23 18 — 67

26 22 18 1 67

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych 2009

26 23 18 — 67

Budżet

Budżet korygujący nr 1

2008

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Ogółem AD Ogółem FG + AD

— — — — — — — — — — — — — 67

— — — — — — — — — — — — — 67

— — — — — — — — — — — — — 67

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 41 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 33 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 29 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 25 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 21 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 17 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 13 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 9 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 5 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L238 - 1 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.