Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 5

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 5

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/5

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2 (2009/687/WE)

L 238/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJ­ SKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) Tytuł 1 — Ogółem 39 627 082 39 627 082 169 358 169 358 39 796 440 39 796 440


10

2 22 25

DOCHODY RÓŻNE ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH INNE DOCHODY Tytuł 2 — Ogółem p.m. 60 000 60 000 1 510 29 384 30 894 61 510 29 384 90 894

OGÓŁEM

39 687 082

200 252

39 887 334

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/7

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Tytuł 1 — Ogółem 18 511 000 20 600 000 193 742 193 742 18 704 742 20 793 742

2 22

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Tytuł 2 — Ogółem 325 000 3 510 000 26 510 (1) 26 510 351 510 3 536 510

3 33 34

WYDATKI OPERACYJNE ŹRÓDŁA DZIAŁANIA STRATEGICZNE Tytuł 3 — Ogółem 11 882 000 3 695 082 15 577 082 121 082 – 141 082 – 20 000 12 003 082 3 554 000 15 557 082

OGÓŁEM

39 687 082

200 252

39 887 334

(1)  R0: CSS – EUR 61 510

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 238 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 41 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 37 z 20099.9.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 33 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 29 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 25 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 21 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 17 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 13 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 9 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L238 - 1 z 20099.9.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.