Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Hiszpanii

Data ogłoszenia:2009-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 25

14.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/25

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Hiszpanii (2009/754/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowisko członka: — Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ, Presidente del Gobierno Vasco; oraz b) na stanowisko zastępcy członka: — Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, Secretario General de Acción Exterior, País Vasco. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając wniosek rządu Hiszpanii, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1). W wyniku wygaśnięcia mandatu Juana José IBARRETXE MARKUARTU zwolniło się stanowisko członka Komitetu Regionów. W wyniku wygaśnięcia mandatu Iñakiego AGUIRRE ARIZMENDIEGO zwolniło się stanowisko zastępcy członka,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2009 r. Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:

W imieniu Rady

M. OLOFSSON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 26 z 200914.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2009 r.

 • Dz. U. L269 - 23 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L269 - 20 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające po raz 114. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L269 - 9 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1)

 • Dz. U. L269 - 7 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2009 z dnia 13 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 1 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 951/2009 z dnia 9 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.