Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 14 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 października 2009 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7435)

Data ogłoszenia:2009-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 14 - Strona 3

Strona 3 z 3

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczy­ pospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.


Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2009 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

15.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/17

ZAŁĄCZNIK 1. Rozdzielczość odcisków palców Centralny wizowy system informacyjny (CS-VIS) otrzymuje obrazy odcisków dziesięciu płasko przyłożonych palców o nominalnej rozdzielczości 500 dpi (dopuszczalne odchylenie +/- 5 dpi) w 256 odcieniach szarości. 2. Korzystanie z odcisków dziesięciu palców do biometrycznej identyfikacji i wyszukiwania CS-VIS przeprowadza wyszukiwanie biometryczne (identyfikację biometryczną) na podstawie odcisków dziesięciu płasko przyłożonych palców. W przypadku brakujących palców są one odpowiednio identyfikowane, zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1), a wykorzystuje się ewentualnie pozostałe palce. 3. Korzystanie z odcisków czterech palców do weryfikacji biometrycznej CS-VIS jest zdolny do prowadzenia biometrycznych weryfikacji na potrzeby uzyskiwania dostępu do danych na podstawie odcisków czterech płasko przyłożonych palców. Jeżeli są one dostępne, wykorzystuje się odciski następujących palców prawej lub lewej ręki: palca wskazującego (ozna­ czenie NIST 2 lub 7), palca środkowego (oznaczenie NIST 3 lub 8), palca serdecznego (oznaczenie NIST 4 lub 9), palca małego (oznaczenie NIST 5 lub 10). W celu zapewnienia ergonomii i standaryzacji oraz na potrzeby wizualizacji wykorzystywane są odciski palców tej samej ręki, poczynając od ręki prawej. Zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 określa się, z którego palca pochodzi dany odcisk w każdym indywidualnym obrazie odcisków palców. Jeżeli nie można określić palca lub podane określenie jest błędne, krajowe systemy mogą zażądać weryfikacji w CS-VIS z użyciem „permutacji” (2). W każdym przypadku palce brakujące lub pokryte gipsem identyfikowane są zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 oraz dokumentem kontroli interfejsu VIS. 4. Korzystanie z odcisków jednego lub dwóch palców do weryfikacji biometrycznej Państwa członkowskie mogą zdecydować o korzystaniu do celów biometrycznej weryfikacji z odcisków jednego lub dwóch palców zamiast czterech odcisków płasko przyłożonych palców. Standardowo wykorzystuje się odciski następujących palców: a) jeden palec: palec wskazujący (oznaczenie NIST 2 lub 7); b) dwa palce: palec wskazujący (oznaczenie NIST 2 lub 7) oraz palec środkowy (oznaczenie NIST 3 lub 8). Dodatkowo można wykorzystać następujące palce: a) jeden palec: kciuk (oznaczenie NIST 1 lub 6) lub palec środkowy (oznaczenie NIST 3 lub 8); b) dwa palce: (i) palec wskazujący (oznaczenie NIST 2 lub 7) oraz palec serdeczny (oznaczenie NIST 4 lub 9); (ii) palec środkowy (oznaczenie NIST 3 lub 8) oraz palec serdeczny (oznaczenie NIST 4 lub 9). W celu zapewnienia ergonomii i standaryzacji oraz na potrzeby wizualizacji wykorzystywane są odciski palców tej samej ręki, poczynając od ręki prawej. Zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 określa się, z którego palca pochodzi dany odcisk w każdym indywidualnym obrazie odcisków palców. Jeżeli nie można określić palca lub podane określenie jest błędne, krajowe systemy mogą zażądać weryfikacji w CS-VIS z użyciem „permutacji”. W każdym przypadku palce brakujące lub pokryte gipsem identyfikowane są zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 oraz dokumentem kontroli interfejsu VIS.

(1) ANSI/NIST-ITL 1-2000 Norma „Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information” dostępna pod adresem: http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf (2) Polecenie permutacji prowadzi do wykonywania przez CS-VIS kolejnych weryfikacji poprzez porównanie źródłowych odcisków (jednego, dwóch, trzech lub czterech palców) z wszystkimi dostępnymi potencjalnie odpowiednimi odciskami (w większości przy­ padków dziesięcioma), do czasu pozytywnej weryfikacji lub porównania z wszystkimi takimi potencjalnie odpowiednimi odciskami bez uzyskania pozytywnej weryfikacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 14 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 19 z 200915.10.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ATALANTA/7/2009 z dnia 2 października 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L270 - 18 z 200915.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz kadencji jej członków

 • Dz. U. L270 - 12 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2009 z dnia 14 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Březnický ležák (ChOG))

 • Dz. U. L270 - 8 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L270 - 6 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L270 - 5 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L270 - 3 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L270 - 1 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.