Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2009 z dnia 23 października 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

L 279/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2009

ZAŁĄCZNIK Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu obejmującym październik 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98 oraz procentowo wyrażony ostateczny stan wykorzystania za rok 2009: a) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Ostateczny procentowo Współczynnik przydziału wyrażony stan wykorzystania Numer porządkowy na podokres październik kontyngentu w odniesieniu 2009 r. do roku 2009


Stany Zjednoczone Ameryki Tajlandia Australia Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4127 09.4128 09.4129 09.4130 09.4138 1,083668 %

98,79 % 95,89 % 99,75 % 100 % 100 %

b) Kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Ostateczny procentowo Współczynnik przydziału wyrażony stan wykorzystania Numer porządkowy na podokres październik kontyngentu w odniesieniu 2009 r. do roku 2009

Wszystkie kraje

09.4148

— (1 )

100 %

(1) Współczynnik przydziału nie ma zastosowania dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwo­ lenia.

c) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Numer porządkowy

Ostateczny procentowo wyrażony stan wykorzystania kontyngentu w odniesieniu do roku 2009

Tajlandia Australia Gujana Stany Zjednoczone Ameryki Inne pochodzenie

09.4149 09.4150 09.4152 09.4153 09.4154

81,27 % 0% 0% 45,28 % 100 %

24.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/5

d) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Numer porządkowy

Ostateczny procentowo wyrażony stan wykorzystania kontyngentu w odniesieniu do roku 2009

Tajlandia Stany Zjednoczone Ameryki Indie Pakistan Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4112 09.4116 09.4117 09.4118 09.4119 09.4166

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

e) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Ostateczny procentowo Współczynnik przydziału wyrażony stan wykorzystania Numer porządkowy na podokres październik kontyngentu w odniesieniu 2009 r. do roku 2009

Wszystkie kraje

(1) Ilość dostępna dla tego podokresu została wyczerpana.

09.4168

— (1 )

100 %

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L279 - 8 z 200924.10.2009

    Zalecenie Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie procedur w zakresie ulg w podatku u źródła (1)

  • Dz. U. L279 - 6 z 200924.10.2009

    Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

  • Dz. U. L279 - 1 z 200924.10.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2009 z dnia 23 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.