Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 4

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 4

Strona 4 z 7

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/39

352 Technicy urządzeń telekomunikacyjnych i nadawczych 3521 Technicy urządzeń nadawczych i audiowizualnych 3522 Technicy telekomunikacji 4 Pracownicy biurowi 41 Sekretarze, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 411 Pracownicy obsługi biurowej 4110 Pracownicy obsługi biurowej 412 Sekretarze (ogólni) 4120 Sekretarze (ogólni) 413 Operatorzy urządzeń biurowych 4131 Maszynistki i operatorzy procesorów tekstu 4132 Operatorzy wprowadzania danych 42 Pracownicy obsługi klienta 421 Kasjerzy, inkasenci i inni pracownicy obrotu pieniężnego 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 4212 Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni 4213 Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych 4214 Windykatorzy i pokrewni 422 Pracownicy do spraw informowania klientów 4221 Konsultanci i pracownicy biur podróży 4222 Pracownicy informacyjni ośrodków kontaktów z klientami 4223 Telefoniści 4224 Recepcjoniści hotelowi 4225 Pracownicy biur informacji 4226 Recepcjoniści (ogólni) 4227 Ankieterzy 4229 Pracownicy do spraw informowania klientów gdzie indziej niesklasyfikowani 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałów 431 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 4311 Pracownicy rachunkowości i księgowości 4312 Pracownicy do spraw statystycznych, finansowych i ubezpieczeniowych 4313 Pracownicy obsługi płacowej 432 Pracownicy spraw ewidencji materiałowej i transportu 4321 Magazynierzy 4322 Planiści produkcji 4323 Pracownicy pomocniczy do spraw transportu 44 Inni pracownicy biurowi 441 Inni pracownicy biurowi 4411 Pracownicy pomocniczy bibliotek 4412 Doręczyciele i sortowacze poczty 4413 Kodowacze, korektorzy i pokrewni 4414 Skrybowie i pokrewni


L 292/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

4415 Pracownicy pomocniczy do spraw archiwizacji i kopiowania 4416 Pracownicy pomocniczy do spraw osobowych 4419 Pracownicy pomocniczy gdzie indziej niesklasyfikowani 5 Pracownicy usług i sprzedawcy 51 Pracownicy usług osobistych 511 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 5111 Stewardzi 5112 Konduktorzy 5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 512 Kucharze 5120 Kucharze 513 Kelnerzy i barmani 5131 Kelnerzy 5132 Barmani 514 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 5141 Fryzjerzy 5142 Kosmetyczki i pokrewni 515 Gospodarze budynków i domów 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 5152 Pracownicy usług domowych 5153 Gospodarze budynków 516 Inni pracownicy usług osobistych 5161 Astrologowie, wróżbici i pokrewni 5162 Osoby do towarzystwa 5163 Pracownicy zakładów pogrzebowych i laboranci sekcyjni 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 5165 Instruktorzy nauki jazdy 5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 52 Sprzedawcy 521 Osoby prowadzące sprzedaż uliczną i targową 5211 Osoby prowadzące sprzedaż na stoiskach i targach 5212 Uliczni sprzedawcy żywności 522 Pracownicy sprzedaży w sklepach 5221 Właściciele sklepów 5222 Kierownicy sklepów 5223 Ekspedienci w sklepach 523 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 524 Inni sprzedawcy 5241 Modele i modelki 5242 Demonstratorzy wyrobów 5243 Akwizytorzy 5244 Sprzedawcy w ośrodkach kontaktów z klientami

10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/41

5245 Sprzedawcy na stacjach paliw 5246 Bufetowi 5249 Sprzedawcy gdzie indziej niesklasyfikowani 53 Pracownicy opieki osobistej 531 Pracownicy opieki nad dziećmi i pomocnicy nauczycieli 5311 Pracownicy opieki nad dziećmi 5312 Pomocnicy nauczycieli 532 Pracownicy opieki osobistej w usługach zdrowotnych 5321 Pomocniczy personel medyczny 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 5329 Pracownicy opieki osobistej w usługach zdrowotnych gdzie indziej niesklasyfikowani 54 Pracownicy usług ochrony 541 Pracownicy usług ochrony 5411 Strażacy 5412 Policjanci (z wyłączeniem policjantów służby kryminalnej) 5413 Strażnicy więzienni 5414 Pracownicy ochrony mienia i osób 5419 Pracownicy służb ochronnych gdzie indziej niesklasyfikowani 6 Wykwalifikowani rolnicy, robotnicy leśni i rybacy 61 Rolnicy produkcji towarowej 611 Rolnicy produkcji roślinnej 6111 Rolnicy upraw polowych i producenci warzyw 6112 Sadownicy 6113 Ogrodnicy i producenci materiału szkółkarskiego 6114 Rolnicy upraw mieszanych 612 Rolnicy produkcji zwierzęcej 6121 Producenci bydła i producenci mleka 6122 Producenci drobiu 6123 Pszczelarze i producenci jedwabników 6129 Rolnicy produkcji zwierzęcej gdzie indziej niesklasyfikowani 613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 62 Wykwalifikowani robotnicy leśni, rybacy i myśliwi produkujący na sprzedaż 621 Robotnicy leśni i pokrewni 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 622 Rybacy, myśliwi i traperzy 6221 Pracownicy akwakultury 6222 Rybacy śródlądowi i przybrzeżni 6223 Rybacy dalekomorscy 6224 Myśliwi i traperzy

L 292/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 48 z 200910.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (  Dz.U. L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L292 - 5 z 200910.11.2009

  Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów

 • Dz. U. L292 - 3 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L292 - 1 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.