Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 5

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 5

Strona 5 z 7

63 Rolnicy, rybacy, myśliwi i zbieracze pracujący na własne potrzeby 631 Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby 6310 Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby 632 Rolnicy produkcji zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 6320 Rolnicy produkcji zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 633 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 6330 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 634 Rybacy, myśliwi i zbieracze pracujący na własne potrzeby 6340 Rybacy, myśliwi i zbieracze pracujący na własne potrzeby 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 711 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 7111 Robotnicy budowlani 7112 Murarze i pokrewni 7113 Robotnicy obróbki kamienia 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 7115 Cieśle i stolarze budowlani 7119 Robotnicy budowlani robót stanu surowego gdzie indziej niesklasyfikowani 712 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 7121 Dekarze 7122 Posadzkarze i glazurnicy 7123 Tynkarze 7124 Monterzy izolacji 7125 Szklarze 7126 Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 7127 Monterzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 713 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 7131 Malarze budowlani i pokrewni 7132 Lakiernicy 7133 Pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 721 Blacharze, monterzy konstrukcji metalowych, formierze odlewniczy, spawacze i pokrewni 7211 Formierze odlewniczy i rdzeniarze 7212 Spawacze i pokrewni 7213 Blacharze 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 7215 Takielarze i monterzy konstrukcji linowych 722 Kowale, ślusarze i pokrewni 7221 Kowale, pomocnicy kowala i operatorzy pras kuźniczych 7222 Ślusarze i pokrewni 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek skrawających do metali 7224 Polerowacze metali, szlifierze metali i szlifierze narzędzi


10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/43

723 Mechanicy maszyn i urządzeń 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 7232 Mechanicy statków powietrznych 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 7234 Mechanicy rowerów i pokrewni 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 731 Rzemieślnicy 7311 Mechanicy precyzyjni 7312 Monterzy i stroiciele instrumentów muzycznych 7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni 7314 Ceramicy i pokrewni 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 7316 Cechowacze skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali, zdobnicy ceramiki i szkła, grawerzy i trawiacze 7317 Rękodzielnicy wytwarzający wyroby z drewna i pokrewnych materiałów 7318 Rękodzielnicy wytwarzający wyroby z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 7319 Rękodzielnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 732 Robotnicy poligraficzni 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 7322 Drukarze 7323 Pracownicy wykańczania druku i introligatorzy 74 Elektrycy i elektronicy 741 Elektromonterzy i elektromechanicy 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 7413 Monterzy linii elektrycznych 742 Monterzy elektronicy, monterzy i mechanicy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 7421 Monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni 751 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 7515 Degustatorzy i klasyfikatorzy żywności i napojów 7516 Pracownicy obróbki tytoniu i producenci wyrobów tytoniowych 752 Pracownicy przygotowujący drewno, stolarze meblowi i pokrewni 7521 Pracownicy przygotowujący drewno 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

L 292/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 48 z 200910.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (  Dz.U. L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L292 - 5 z 200910.11.2009

  Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów

 • Dz. U. L292 - 3 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L292 - 1 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.