Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 7

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 7

Strona 7 z 7

92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 921 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 9211 Pomocniczy robotnicy polowi 9212 Pomocniczy robotnicy przy chowie i hodowli zwierząt 9213 Pomocniczy robotnicy przy produkcji roślinnej i zwierzęcej 9214 Pomocniczy robotnicy w ogrodnictwie i sadownictwie 9215 Pomocniczy robotnicy leśni 9216 Pomocniczy robotnicy w rybołówstwie i akwakulturze 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, budownictwie, przemyśle i transporcie 931 Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie 9311 Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach 9312 Robotnicy pomocniczy w budownictwie lądowym 9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 932 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 9321 Pakowacze 9329 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 933 Robotnicy pomocniczy transportu i magazynowania 9331 Prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni 9332 Prowadzący pojazdy i maszyny ciągnięte przez zwierzęta 9333 Ładowacze 9334 Układacze towarów na półkach 94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 941 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 9411 Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 9412 Pomoce kuchenne 95 Sprzedawcy uliczni, pracownicy świadczący usługi na ulicach i pokrewni 951 Pracownicy świadczący usługi na ulicach i pokrewni 9510 Pracownicy świadczący usługi na ulicach i pokrewni 952 Sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych 9520 Sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych 96 Pracownicy zajmujący się odpadami i inni pracownicy przy pracach prostych 961 Pracownicy zajmujący się odpadami 9611 Ładowacze nieczystości i odpadów do recyklingu 9612 Sortowacze odpadów 9613 Zamiatacze i pokrewni 962 Inni pracownicy przy pracach prostych 9621 Gońcy, kurierzy i bagażowi 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 9623 Odczytywacze liczników i wybieracze monet (żetonów) z automatów 9624 Nosiciele wody i zbieracze drewna na opał 9629 Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani


10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/47

0 Siły zbrojne 01 Oficerowie 011 Oficerowie 0110 Oficerowie 02 Podoficerowie 021 Podoficerowie 0210 Podoficerowie 03 Żołnierze innych stopni 031 Żołnierze innych stopni 0310 Żołnierze innych stopni

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 48 z 200910.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (  Dz.U. L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L292 - 5 z 200910.11.2009

  Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów

 • Dz. U. L292 - 3 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L292 - 1 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.