Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 15

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/29

ROZDZIAŁ  1 5  —  KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 15 150 Budżet korygujący nr 6

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom Artykuł 1 5 0 — Razem Rozdział 1 5 — Ogółem 0 0 0 0 0 0

1 5 0 

Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom


Budżet 2009 Budżet korygujący nr 6 Nowa kwota

0

0

Podstawa prawna Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 4 i 5.

Państwo członkowskie Budżet 2009 Budżet korygujący nr 6 Nowa kwota

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł 1 5 0 ogółem

289 752 905 29 551 130 120 924 106 200 635 665 371 434 773 14 459 295 137 420 973 205 088 621 893 585 363 1 634 156 294 1 299 403 517 13 975 266 20 347 713 27 598 224 25 245 230 84 688 659 4 667 489 87 760 508 42 003 200 305 526 916 134 162 876 116 250 160 30 594 008 53 196 569 160 317 003 51 925 261 – 6 354 671 724 0

– 39 272 680 – 4 481 422 – 27 495 951 – 24 916 414 – 54 295 420 – 4 214 225 – 33 788 516 – 30 034 604 – 128 628 797 – 204 710 659 – 193 815 717 – 1 441 156 – 5 816 189 – 6 583 157 – 4 384 085 – 18 256 283 – 571 484 – 10 933 840 – 6 105 229 – 84 544 798 – 19 399 163 – 22 119 723 – 4 243 303 – 4 235 633 – 27 751 762 – 14 038 829 976 079 039 0

250 480 225 25 069 708 93 428 155 175 719 251 317 139 353 10 245 070 103 632 457 175 054 017 764 956 566 1 429 445 635 1 105 587 800 12 534 110 14 531 524 21 015 067 20 861 145 66 432 376 4 096 005 76 826 668 35 897 971 220 982 118 114 763 713 94 130 437 26 350 705 48 960 936 132 565 241 37 886 432 – 5 378 592 685 0

L 293/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

ROZDZIAŁ  1 6  —  OBNIŻKA BRUTTO WKŁADÓW ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIDERLANDOM  I  SZWECJI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 16 Budżet korygujący nr 6

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

OBNIŻKA BRUTTO WKŁADÓW ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIDERLANDOM I SZWECJI Obniżka brutto wkładów rocznych opartych na DNB przyznana Nider­ landom i Szwecji na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom Artykuł 1 6 0 — Razem Rozdział 1 6 — Ogółem

160

0 0 0

0 0 0

Uwagi Nowy rozdział 1 6 0  Obniżka brutto wkładów rocznych opartych na DNB przyznana Niderlandom  i  Szwecji na mocy art.  2 ust.  5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 6 Nowa kwota

0

0

Uwagi Nowy artykuł Wyłącznie w odniesieniu do lat 2007–2013 Niderlandy korzystają z obniżki brutto swojego rocznego wkładu opartego na DNB w wysokości 605 mln EUR, natomiast Szwecja korzysta z obniżki brutto swojego rocznego wkładu opartego na DNB na kwo­ tę 150 mln EUR, według cen z 2004 r. Wyżej wymienione kwoty dostosowywane są do cen bieżących. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr  1150/2000 z  dnia 22  maja  2000  r. wykonujące decyzję  2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich, Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), a w szczególności jego art. 10 ust. 9. Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L293 - 61 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

  • Dz. U. L293 - 35 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.