Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 15

10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/31

ROZDZIAŁ 1 6 — OBNIŻKA BRUTTO WKŁADÓW ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIDERLANDOM I SZWECJI (ciąg dalszy)

1 6 0 (ciąg dalszy)

Państwo członkowskie

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 6

Nowa kwota

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł 1 6 0 ogółem


22 973 604 2 343 017 9 587 695 15 907 776 164 990 577 1 146 432 10 895 680 16 260 837 70 849 596 129 567 155 103 025 652 1 108 055 1 613 307 2 188 177 2 001 616 6 714 700 370 071 – 626 854 574 18 657 737 24 224 276 10 637 356 9 217 113 2 425 703 4 217 790 12 711 035 – 142 018 610 125 238 227 0

1 159 234 72 356 – 586 240 1 022 120 6 126 013 – 159 358 – 911 078 604 966 2 851 123 8 154 613 3 493 619 99 560 – 213 249 – 163 453 8 278 – 314 188 24 564 2 469 770 711 472 – 2 933 471 419 701 – 147 996 113 089 499 414 61 133 – 2 622 988 – 19 839 004 0

24 132 838 2 415 373 9 001 455 16 929 896 171 116 590 987 074 9 984 602 16 865 803 73 700 719 137 721 768 106 519 271 1 207 615 1 400 058 2 024 724 2 009 894 6 400 512 394 635 – 624 384 804 19 369 209 21 290 805 11 057 057 9 069 117 2 538 792 4 717 204 12 772 168 – 144 641 598 105 399 223 0

L 293/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

TYTUŁ 3 NADWYŻKI, SALDA  I  DOSTOSOWANIA

Tytuł Rozdział 30 31 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 6 Nowa kwota

DOSTĘPNA NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO SALDA I DOSTOSOWANIA SALD ZWIĄZANYCH Z PODATKIEM VAT I SKŁADKAMI W POPRZEDNICH LATACH BUDŻETOWYCH WY­ NIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4–6 I 9 ROZPORZĄDZE­ NIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000 SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA PRODUKCIE NARO­ DOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 7–9 ROZPORZĄDZENIA (WE, EU­ RATOM) NR 1150/2000 DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z NIEUCZESTNICZENIEM NIEKTÓRYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W NIEKTÓRYCH OBSZARACH POLITYKI DOTYCZĄCYCH PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃ­ STWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WYNIK OSTATECZNEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIE­ RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONE­ GO KRÓLESTWA WYNIK POŚREDNIEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIE­ RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONE­ GO KRÓLESTWA DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM DECYZJI W SPRAWIE ZASOBÓW WŁASNYCH 2007/436/WE, EURATOM

1 796 151 821

1 796 151 821

p.m.

p.m.

32

p.m.

p.m.

34

p.m.

p.m.

35

p.m.

0

36

p.m.

p.m. 0

37

Tytuł 3 — Ogółem

1 796 151 821

1 796 151 821

10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/33

TYTUŁ 3 NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

ROZDZIAŁ  3 5  —  WYNIK OSTATECZNEJ KALKULACJI ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 35

FINANSOWANIA

KOREKTY

NIERÓWNOWAGI

BUDŻETOWEJ

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 6

Nowa kwota

WYNIK OSTATECZNEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIE­ RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONE­ GO KRÓLESTWA Wynik ostatecznej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi bud­ żetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa Wynik ostatecznej kalkulacji finansowania korekty nierównowagi budże­ towej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa Artykuł 3 5 0 — Razem Rozdział 3 5 — Ogółem

350

3504

p.m. p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L293 - 61 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

  • Dz. U. L293 - 35 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.