Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 15

Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej wartości nieograniczonych podstaw VAT (w %) 2. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanych o wydatki związane z rozszerzeniem (w %) 3. (1) – (2) 4. Suma wydatków na rzecz państw członkowskich 5. Wydatki przedakcesyjne (PAE) 6. Wydatki na rzecz państw członkowskich skorygowane o PAE = (4) – (5) 7. Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66 8. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (2) 9. Podstawowy rabat brytyjski = (7) – (8) 10. Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych ( )


3

17,6836 9,0779 8,6057 96 015 629 625 1 799 176 666 94 216 452 959 5 351 252 695 502 273 953 4 848 978 742 7  996 282 4 840 982 460

11. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

(1) Dane procentowe w zaokrągleniu. (2) „Korzyść Zjednoczonego Królestwa” odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów wła­ snych opartych na PNB/DNB. (3) Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu — z 10 % do 25 % z dniem 1 stycznia 2001 r. — wartości pro­ centowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru. Uwaga: Kwota 2 102 663 EUR stanowiąca różnicę między ostateczną kwotą rabatu brytyjskiego za 2005 r. (4 840 982 460 EUR zgodnie z powyższymi obliczenia­ mi) i kwotą rabatu brytyjskiego za 2005 r. zapisaną wcześniej w budżecie (4 838 879 797 EUR zapisaną w BK 4/2006) jest finansowana z rozdziału 3 5 BK nr 6/2009. Jest to tzw. „skutek bezpośredni” rabatu brytyjskiego. Dodatkowe dostosowanie, pozwalające na uwzględnienie tzw. „wpływu pośredniego” rabatu brytyjskiego na jed­ nolitą stawkę poboru zasobów własnych opartych na VAT, jest również finansowane w ramach rozdziału 3 5 budżetu korygującego nr 6/2009. Ten „wpływ bezpo­ średni” odpowiada płatności 22 359 031 EUR od Zjednoczonego Królestwa, tak że kwota ogółem zapisana w rozdziale 3 5 BK nr 6/2009 stanowi płatność w wysokości 20 256 368 EUR od Zjednoczonego Królestwa (= – 2 102 663 EUR + 22 359 031 EUR).

L 293/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

TABELA 6.1 Obliczenie finansowania korekty dla Zjednoczonego Królestwa wynoszącej — 5 378 592 685 EUR (rozdział 1 5)

Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (3) Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2 (4) Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3 (5)

Państwo członkowskie

Procentowy udział w podstawach DNB (1)

Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

Skala finansowania

Skala finansowania zastosowana do korekty (7)

(2)

(6) = (2) + (4) + (5)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

2,90 0,29 1,08 2,04 20,59 0,12 1,20 2,03 8,87 16,57 12,82 0,15 0,17 0,24 0,24 0,77 0,05 4,99 2,33 2,56 1,33 1,09 0,31 0,57 1,54 2,46 12,68 100,00

3,33 0,33 1,24 2,33 23,59 0,14 1,38 2,32 10,16 18,98 14,68 0,17 0,19 0,28 0,28 0,88 0,05 5,71 2,67 2,93 1,52 1,25 0,35 0,65 1,76 2,82 0,00 100,00

5,10 0,51 1,90 3,58 0,00 0,21 2,11 3,56 15,58 29,11 22,51 0,26 0,30 0,43 0,42 1,35 0,08 0,00 0,00 4,50 2,34 1,92 0,54 1,00 2,70 0,00 0,00 100,00 – 26,09 – 2,11 – 4,29 – 2,00 – 17,69

1,33 0,13 0,50 0,93 0,00 0,05 0,55 0,93 4,06 7,59 5,87 0,07 0,08 0,11 0,11 0,35 0,02 0,00 0,00 1,17 0,61 0,50 0,14 0,26 0,70 0,00 0,00 26,09

4,66 0,47 1,74 3,27 5,90 0,19 1,93 3,25 14,22 26,58 20,56 0,23 0,27 0,39 0,39 1,24 0,08 1,43 0,67 4,11 2,13 1,75 0,49 0,91 2,46 0,70 0,00 100,00

250 480 225 25 069 708 93 428 155 175 719 251 317 139 353 10 245 070 103 632 457 175 054 017 764 956 566 1 429 445 635 1 105 587 800 12 534 110 14 531 524 21 015 067 20 861 145 66 432 376 4 096 005 76 826 668 35 897 971 220 982 118 114 763 713 94 130 437 26 350 705 48 960 936 132 565 241 37 886 432 0 5 378 592 685

Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L293 - 61 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

  • Dz. U. L293 - 35 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.