Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 17

Przyjęte położenie odpowiada minimalnemu współczynnikowi światłości w jednym z tych położeń. W przypadku kąta oświetlenia β, dla którego V = H = 0°, lub kąta określonego w pkt 4 powyżej i kąta rozproszenia 20' urządzenia odblaskowe, które nie posiadają oznaczenia „TOP”, są obracane względem swoich osi odniesienia do położenia minimalnego współczynnika światłości, który musi odpowiadać wartości określonej w pkt 3 powyżej. W przypadku gdy współczynnik światłości mierzony jest dla innych kątów oświetlenia i rozproszenia, urządzenie odblaskowe umieszcza się w położeniu odpowiadającym wartości ε. Jeżeli podane wartości nie są uzyskane, urządzenie może być obrócone względem swojej osi odniesienia o ± 5° pozycji stosunku do tego położenia. W przypadku kąta oświetlenia ß, dla którego V = H = 0°, lub kąta określonego w pkt 4 powyżej i kąta rozproszenia 20' urządzenia odblaskowe oznaczone „TOP” są obracane względem swoich osi o ± 5°. W trakcie obrotu współczynnik światłości nie może przyjąć wartości niższej niż zalecana dla wszelkich położeń urządzenia. Jeżeli dla kierunku V = H = 0° i dla ε = 0° współczynnik światłości przewyższa określoną wartość o 50 procent lub więcej, wszelkie pomiary dla wszystkich kątów oświetlenia i rozproszenia są określone dla ε = 0°.


4.1.

4.2.

4.3.

31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 8 ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

L 31/21

1. 1.1. 1.1.1.

ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE WODY I ZANIECZYSZCZEŃ Badanie przez zanurzenie w wodzie Urządzenia odblaskowe, niezależnie od tego, czy są częścią lampy czy nie, są pozbawiane wszystkich usuwalnych części i zanurzane na 10 minut w kąpieli wodnej o temperaturze 50 ± 5 °C, przy czym najwyższy punkt górnej części powierzchni świetlnej znajduje się ok. 20 mm poniżej powierzchni wody. Badanie to jest powtarzane po obróceniu urządzenia odblaskowego o 180°, tak aby powierzchnia świetlna była na dole, a odwrotna strona była przykryta warstwą około 20 mm wody. Następnie należy niezwłocznie zanurzyć optyczne zestawy w tych samych warunkach w kąpieli wodnej w temperaturze 25 ± 5 °C. Woda nie może dostać się do powierzchni odbijającej optycznego zestawu odblaskowego. Jeżeli oględziny wykażą wyraźną obecność wody, uznaje się, że urządzenie nie spełnia wymogów badania. Jeżeli oględziny nie wykażą wyraźnej obecności wody, lub w razie wątpliwości, dokonywany jest pomiar współczynnika światłości metodą opisaną w załączniku 4 pkt 3.2 lub w załączniku 14 pkt 4.2, przy czym najpierw delikatnie potrząsa się urządzeniem odblaskowym, aby usunąć nadmiar wody z jego zewnętrznej powierzchni. Alternatywna procedura badania dla klas urządzeń IB i IIIB Alternatywnie, zamiast badania przez zanurzenie w wodzie wspomnianego w pkt 1.1 powyżej, na wniosek producenta wykonywane jest poniższe badanie (badanie odporności na wilgoć i kurz).

1.1.2. 1.1.3.

1.2.

1.2.1.

Badanie odporności na wilgoć Badanie pozwala ocenić odporność danego urządzenia na wilgoć z natrysku wodnego i określić zdolność tego urządzenia do odprowadzania wody przez otwory spustowe lub inne odsłonięte otwory urządzenia.

1.2.1.1.

Urządzenie służące do badania metodą natrysku wodnego Należy zastosować komorę natrysku wodnego o następujących cechach:

1.2.1.1.1. Komora Komora jest wyposażona w dyszę (dysze) wytwarzającą(-ce) pełny strumień w formie stożka o takim kącie rozwarcia, aby zapewnić całkowite pokrycie danego urządzenia. Oś dyszy (dysz) jest skierowana w dół pod kątem 45° ± 5 w stosunku do osi pionowej obrotowej platformy badawczej. 1.2.1.1.2. Obrotowa platforma Obrotowa platforma ma średnicę co najmniej 140 mm i obraca się względem osi pionowej w środku komory. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 35 z 200931.1.2009

    Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L31 - 0 z 200931.1.2009

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.