Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 17

(*) Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów.

31.1.2009

2. 2.1.

PL ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/23

Urządzenia odblaskowe muszą być skonstruowane tak, aby zachowywały wymagane właściwości fotometryczne i kolorymetryczne mimo wilgoci i czynników korozyjnych, na które są w normalnych warunkach narażone. Sprawdzana jest odporność przedniej powierzchni na matowienie oraz odporność tylnej powierzchni na zniszczenie, zwłaszcza w przypadku, gdy na działanie tych czynników może być podatny istotny element metalowy. Usuwane są wszystkie ruchome części urządzenia odblaskowego lub lampy, jeżeli urządzenie połączone jest ze światłem i urządzenie jest poddawane działaniu oparów solankowych przez okres 50 godzin podzielony na dwa okresy po 24 godziny, z przerwą 2-godzinną, podczas której próbka jest pozostawiana do wyschnięcia. Opary solankowe uzyskuje się przez rozpylanie w temperaturze 35 ± 2 °C roztworu soli uzyskanego przez rozpuszczenie 20 ± 2 części wagowych chlorku sodowego w 80 częściach wody destylowanej niezawierającej więcej niż 0,02 % zanieczyszczeń. Bezpośrednio po zakończeniu badania próbka nie może wykazywać oznak nadmiernej korozji mogącej wpłynąć na właściwe funkcjonowanie urządzenia. ODPORNOŚĆ NA PALIWA Zewnętrzną powierzchnię urządzenia odblaskowego, a przede wszystkim powierzchnię świetlną, przeciera się lekko bawełnianą tkaniną nasączoną mieszaniną 70 % objętościowo n-heptanu i 30 % objętościowo toluolu. Po około 5 minutach powierzchnia jest poddawana oględzinom. Powierzchnia nie może wykazywać żadnych widocznych zmian, dopuszczalne są jedynie niewielkie pęknięcia.


2.2.

2.3.

2.4.

3.

4.

ODPORNOŚĆ NA OLEJE SMAROWE Powierzchnię zewnętrzną światła odblaskowego, a przede wszystkim powierzchnię świetlną, przeciera się lekko bawełnianą tkaniną nasączoną olejem smarującym zawierającym detergenty. Po około 5 minutach powierzchnia jest czyszczona. Następnie mierzony jest współczynnik światłości (załącznik 4 pkt 3.2 lub załącznik 14 pkt 4.2).

5. 5.1.

WYTRZYMAŁOŚĆ DOSTĘPNEJ TYLNEJ POWIERZCHNI URZĄDZEŃ ODBLASKOWYCH POKRYTYCH OD WEWNĄTRZ MATERIAŁEM ODBIJAJĄCYM ŚWIATŁO Po przetarciu tylnej płaszczyzny urządzenia odblaskowego twardą nylonową szczotką na tę płaszczyznę nakładana jest na okres jednej minuty bawełniana tkanina nasączona mieszaniną opisaną w pkt 3. Następnie bawełniana tkanina jest usuwana, a urządzenie odblaskowe jest pozostawione do wyschnięcia. Bezzwłocznie po odparowaniu przeprowadza się badanie na ścieranie, przecierając tylną płaszczyznę tą samą nylonową szczotką. Po pokryciu tuszem całej tylnej powierzchni pokrytej od wewnątrz materiałem odbijającym światło mierzy się współczynnik światłości (załącznik 4 pkt 3.2 lub załącznik 14 pkt 4.2).

5.2. 5.3.

L 31/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 9 TRWAŁOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNYCH (1) URZĄDZEŃ ODBLASKOWYCH

31.1.2009

1. Organowi, który udzielił homologacji, przysługuje prawo sprawdzenia trwałości właściwości optycznych typu urządzenia odblaskowego w trakcie eksploatacji. 2. Właściwe organy krajów innych niż kraj, w którym udzielono homologacji, mogą przeprowadzać podobne kontrole na swoim terytorium. W przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia typu urządzenia odblaskowego w trakcie eksploatacji, wspomniane organy przekazują wszelkie elementy wymontowane dla potrzeb badania organowi, który wydał homologację z prośbą o jego opinię. 3. W przypadku braku innych kryteriów pojęcie „trwałe uszkodzenie” typu urządzenia odblaskowego w trakcie eksploatacji należy interpretować zgodnie z intencją pkt 6.1 niniejszego regulaminu. (1) Pomimo znaczenia badań sprawdzających trwałość właściwości optycznych urządzeń odblaskowych, aktualny stan techniki nie pozwala

na ocenę trwałości za pomocą ograniczonych czasowo testów laboratoryjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 35 z 200931.1.2009

    Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L31 - 0 z 200931.1.2009

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.