Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 17

ZAŁĄCZNIK 10 ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO 1. Urządzenie odblaskowe umieszcza się na 48 godzin w suchym otoczeniu w temperaturze 65 ± 2 °C. 2. Po wykonaniu tego badania urządzenie, w szczególności jego elementy optyczne, nie może wykazywać żadnych zauważalnych pęknięć lub znaczących odkształceń.

ZAŁĄCZNIK 11 TRWAŁOŚĆ KOLORU (1) 1. Organowi, który udzielił homologacji, przysługuje prawo sprawdzenia odporności koloru typu urządzenia odblaskowego w trakcie eksploatacji. 2. Właściwe organy krajów innych niż kraj, w którym udzielono homologacji, mogą przeprowadzać podobne kontrole na swoim terytorium. W przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia typu urządzenia odblaskowego w trakcie eksploatacji, wspomniane organy przekazują wszelkie elementy wymontowane dla potrzeb badania organowi, który wydał homologację z wnioskiem o jego opinię. 3. W przypadku braku innych kryteriów pojęcie „trwałe uszkodzenie” typu urządzenia odblaskowego w trakcie eksploatacji należy interpretować zgodnie z intencją pkt 9.1 niniejszego regulaminu. (1) Pomimo znaczenia badań sprawdzających odporność koloru urządzeń odblaskowych, aktualny stan techniki nie pozwala na ocenę


odporność koloru za pomocą ograniczonych czasowo testów laboratoryjnych.

31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 12 CHRONOLOGICZNY PORZĄDEK BADAŃ

L 31/25

Numer załącznika

Numer punktu (*)

PRÓBKI BADANIA a b c d e f g h i j

5 10

6 -

Specyfikacja ogólna: oględziny Kształty i wymiary: oględziny Ciepło: 48 godzin przy 65 ± 2 °C Oględziny pod kątem odkształceń

x x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

6

-

Kolorymetria: oględziny W razie wątpliwości współrzędne trójchromatyczne

7 7 8

3 1

Fotometria: ograniczona do 20' i V = H = 0° Całkowita fotometria Woda: 10 min w normalnym położeniu 10 min w odwróconym położeniu oględziny

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

4

3.1

Kolorymetria: oględziny W razie wątpliwości współrzędne trójchromatyczne

4 8

3.2 3

Fotometria: ograniczona do 20' i V = H = 0° Paliwa silnikowe: 5 min oględziny

8

4

Oleje:

5 min oględziny

4

3.1

Kolorymetria: oględziny W razie wątpliwości współrzędne trójchromatyczne x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4 8

3.2 2

Fotometria: ograniczona do 20' i V = H = 0° Korozja: 24 godziny 2 godziny przerwy 24 godziny oględziny

8

5

Tylna płaszczyzna: 1 min oględziny

4

3.1

Kolorymetria: oględziny W razie wątpliwości współrzędne trójchromatyczne

L 31/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PRÓBKI BADANIA a b c d e f g h

31.1.2009

Numer załącznika

Numer punktu (*)

i

j

4 9 4

3.2 3.1

Fotometria: ograniczona do 20' i V = H = 0° Trwałość Kolorymetria: Oględziny współrzędnych trójchromatycznych

x

x

4 11 4

3.2 3.1

Fotometria: ograniczona do 20' i V = H = 0° Trwałość koloru Kolorymetria: Oględziny współrzędnych trójchromatycznych

4 4

(*) regulaminu.

3.2 2

Fotometria: ograniczona do 20' i V = H = 0° Przekazanie próbek do administracji x x

31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 13 WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA — KLASA IVA

L 31/27

1. Urządzenie odblaskowe jest montowane w podobny sposób, w jaki jest montowane w pojeździe, ale ze szkłem ustawionym poziomo i skierowanym do góry. 2. Na środkową część urządzenia zrzucana jest z wysokości 0,76 m kula o średnicy 13 mm z polerowanej pełnej stali. Kula można być prowadzona, ale musi opadać swobodnie. 3. Podczas badania urządzenia odblaskowego tą metodą w temperaturze pokojowej soczewka nie pęka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 35 z 200931.1.2009

    Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L31 - 0 z 200931.1.2009

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.