Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 17

ZAŁĄCZNIK 14 PROCEDURA BADANIA — KLASA IVA 1. 2. Dla potrzeb uzyskania homologacji wnioskodawca przedkłada dziesięć próbek w celu przeprowadzenia badań w porządku chronologicznym określonym w załączniku 15. Po sprawdzeniu specyfikacji określonych w pkt 6.1–6.5 oraz specyfikacji kształtu i wymiarów (załącznik 5), tych dziesięć próbek poddanych jest badaniom odporności na podwyższoną temperaturę (załącznik 10) i po upływie co najmniej jednej godziny od zakończenia badania próbki są badane pod kątem ich charakterystyki kolorymetrycznej (załącznik 6) oraz współczynnika światłości (załącznik 7) dla kąta rozproszenia 20' oraz kąta oświetlenia V = H = 0° lub, jeśli zachodzi taka potrzeba, w położeniu określonym w załączniku 7. Dwa urządzenia odblaskowe, których badania dały wartości minimalne i maksymalne, poddaje się pełnemu zakresowi badań zgodnie z załącznikiem 7. Te dwie próbki są przechowywane w laboratoriach dla potrzeb wszelkich dalszych ewentualnych kontroli. Z pozostałych ośmiu próbek wybierane są losowo cztery i dzielone na dwie grupy po dwie próbki w każdej. Grupa pierwsza: Dwie próbki są kolejno poddawane badaniu na wodoszczelność (załącznik 8 pkt 1), a w przypadku pozytywnego wyniku badania — badaniom odporności na paliwa i środki smarne (załącznik 8 pkt 3 i 4). Grupa druga: Jeśli zachodzi taka potrzeba, dwie próbki są poddawane badaniu odporności na korozję (załącznik 8 pkt 2), a następnie badaniu odporności na ścieranie tylnej powierzchni urządzenia odblaskowego (załącznik 8 pkt 5). Te dwie próbki poddawane są również badaniu wytrzymałości na uderzenia (załącznik 13). 4. Po przejściu wymienionych w powyższym punkcie badań urządzenia odblaskowe w każdej grupie muszą charakteryzować się:


3.

4.1. Barwą spełniającą wymogi określone w załączniku 6. Sprawdzenia dokonuje się metodą jakościową, a w razie wątpliwości potwierdza metodą ilościową. 4.2. Współczynnikiem światłości spełniającym wymogi określone w załączniku 7. Sprawdzenia dokonuje się wyłącznie dla kąta rozproszenia 20' i dla kąta oświetlenia V = H = 0° lub, w razie potrzeby, w położeniach określonych w załączniku 7. 5. W razie potrzeby cztery pozostałe próbki można wykorzystać do innych celów.

L 31/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 15 CHRONOLOGICZNY PORZĄDEK BADAŃ DLA KLASY IVA

31.1.2009

Numer załącznika

Numer punktu (*)

PRÓBKI BADANIA a b c d e f g h i j

5 10

6 -

Specyfikacja ogólna: oględziny Kształty i wymiary: oględziny Ciepło: 48 godzin przy 65 ± 20 °C Oględziny pod kątem odkształceń

x x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

6

-

Kolorymetria: oględziny W razie wątpliwości współrzędne trójchromatyczne

7 7 8

1

Fotometria: ograniczona do 20' i V = H = 0° Całkowita fotometria Woda: 10 min w normalnym położeniu 10 min w odwróconym położeniu oględziny

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8

3

Paliwa silnikowe:

5 min oględziny

8

4

Oleje:

5 min oględziny

6

-

Kolorymetria: oględziny W razie wątpliwości współrzędne trójchromatyczne

7 8

2

Fotometria: ograniczona do 20' i V = H = 0° Korozja: 24 godziny 2 godziny przerwy 24 godziny oględziny

8

5

Tylna płaszczyzna: 1 min oględziny

13

-

Wpływ oględziny

x x x x x x

6

-

Kolorymetria: oględziny W razie wątpliwości współrzędne trójchromatyczne

7 14

(*) regulaminu.

2

Fotometria: ograniczona do 20' i V = H = 0° Przekazanie próbek do administracji

31.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 35 z 200931.1.2009

    Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L31 - 0 z 200931.1.2009

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.