Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 17

W przypadku umieszczenia w rogu słowa „TOP” wierzchołek tego rogu musi być skierowany w górę. Powierzchnia świetlna może w swoim środku zawierać trójkątną płaszczyznę nieodblaskową, której boki są równoległe do boków trójkąta zewnętrznego. Powierzchnia świetlna może być ciągła lub nieciągła. W każdym z tych przypadków najmniejsza odległość między dwoma przylegającymi optycznymi zestawami odblaskowymi nie może przekraczać 15 mm. Powierzchnia świetlna urządzenia odblaskowego jest uznawana za ciągłą, gdy krawędzie powierzchni świetlnych przylegających niezależnych zestawów optycznych są równoległe i gdy te zestawy są równomiernie rozłożone na całej ciągłej powierzchni trójkąta. Gdy powierzchnia świetlna nie jest ciągła, liczba niezależnych optycznych zestawów odblaskowych wraz z zestawami narożnymi jest nie mniejsza niż cztery dla każdego boku trójkąta.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2.5.

2.5.1. Oddzielne optyczne zestawy odblaskowe nie są wymienne, chyba że składają się z urządzeń odblaskowych klasy IA. 2.6. Zewnętrzne krawędzie powierzchni świetlnych trójkątnych urządzeń odblaskowych klasy IIIA i III B mają długość 150–200 mm. Dla urządzeń typu wydrążonego trójkąta szerokość boków mierzona pod kątem prostym do nich wynosi co najmniej 20 % długości skutecznej między krańcami powierzchni świetlnej. KSZTAŁT I WYMIARY URZĄDZEŃ ODBLASKOWYCH KLASY IVA Kształt powierzchni emitujących światło musi być prosty i nie może być z normalnej odległości obserwacji mylony z literą, cyfrą lub trójkątem. Dopuszcza się jednak kształt przypominający litery lub cyfry w prostej formie O, I, U lub 8. Powierzchnia emitująca światło urządzenia odblaskowego musi wynosić co najmniej 25 cm2. Zgodność z powyższą specyfikacją potwierdza się w drodze oględzin.

3. 3.1.

3.2. 4.

31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dodatek RETROREFLEKTORY DLA PRZYCZEP — KLASY IIIA I IIIB

L 31/17

Uwaga: Powyższe szkice mają jedynie charakter przykładów.

L 31/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 6 SPECYFIKACJA KOLORYMETRYCZNA

31.1.2009

1.

Niniejszą specyfikację stosuje się wyłącznie do bezbarwnych, czerwonych lub bursztynowych urządzeń odblaskowych.

1.1. Urządzenia odblaskowe mogą składać się z połączenia optycznych zestawów odblaskowych i filtru, które muszą być skonstruowane tak, aby nie można ich było rozdzielić w normalnych warunkach eksploatacji. 1.2. Barwienie optycznych zestawów odblaskowych i filtrów za pomocą farby lub lakieru jest niedopuszczalne. 2. W przypadku gdy urządzenie odblaskowe oświetlane jest przez światło znormalizowane A Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (ICI) o kącie rozproszenia 1/3° i kącie oświetlenia V = H = 0° albo jeżeli prowadzi to do wytworzenia bezbarwnej powierzchni odbicia o kącie V = ± 5°, H = 0°, współrzędne trójchromatyczne odbijanego źródła światła muszą mieścić się w następujących granicach: Czerwony: granica względem żółtego: granica względem fioletowego: Bursztynowy: granica względem zielonego: granica względem czerwonego: y ≤ 0,335 y ≥ 0,980 — x y ≤ x — 0,120 y ≥ 0,390

granica względem białej: y ≥ 0,790 — 6,670 x 2.1. W przypadku kolorów czerwonego i bursztynowego zgodność ze specyfikacją kolorymetryczną sprawdza się za pomocą porównawczego badania wzrokowego. 2.2. Jeżeli po wykonaniu tego badania nadal występują wątpliwości, zgodność ze specyfikacjami kolorymetrycznymi weryfikuje się przez określenie współrzędnych trójchromatycznych dla próbki, w stosunku do której występują największe wątpliwości. 3. Bezbarwne urządzenia odblaskowe nie mogą powodować odbicia selektywnego, co oznacza, że współrzędne trójchromatyczne „x” i „y” światła znormalizowanego A stosowanego do oświetlenia urządzenia odblaskowego nie mogą ulegać zmianom większym niż 0,01 po odbiciu przez urządzenie odblaskowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 35 z 200931.1.2009

    Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L31 - 0 z 200931.1.2009

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.