Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1

Strona 1 z 17
31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Wersja 3

Obejmująca całość aktualnego tekstu, w tym: Suplement nr 10 serii poprawek 02 — Data wejścia w życie: 2 lutego 2007 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wniosek homologacyjny 4. Oznaczenia 5. Homologacja 6. Specyfikacja ogólna 7. Specyfikacja szczegółowa (badania) 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaprzestanie produkcji 11. Nazwy i adresy służb technicznych przeprowadzających badania homologacyjne oraz nazwy i adresy służb administracyjnych 12. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Urządzenia odblaskowe, symbole, zespoły Załącznik 2 – Komunikat dotyczący homologacji (lub odmowy lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji) typu urządzeń odblaskowych na mocy regulaminu nr 3 Załącznik 3 – Układ znaków homologacji Załącznik 4 – Procedura badania — klasa IA i klasa IIIA Załącznik 5 – Specyfikacja kształtu i wymiarów Dodatek — Retroreflektory dla przyczep — klasy IIIA i IIIB

L 31/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

Załącznik 6 – Specyfikacja kolorymetryczna Załącznik 7 – Specyfikacja fotometryczna Załącznik 8 – Odporność na czynniki zewnętrzne Załącznik 9 – Trwałość właściwości optycznych urządzeń odblaskowych Załącznik 10 – Odporność na ciepło Załącznik 11 – Trwałość koloru Załącznik 12 – Chronologiczny porządek badań Załącznik 13 – Wytrzymałość na uderzenia — klasa IVA Załącznik 14 – Procedura badania — klasa IVA Załącznik 15 – Chronologiczny porządek badań dla klasy IVA Załącznik 16 – Procedura badania dla klas urządzeń IB i IIIB Załącznik 17 – Minimalne wymogi dotyczące zgodności z procedurami kontroli produkcji Załącznik 18 – Minimalne zalecenia pobierania próbek przez inspektora

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do urządzeń odblaskowych (1) pojazdów kategorii L, M, N, O i T (2).

2.

DEFINICJE (3)

Dla potrzeb niniejszego regulaminu, 2.1. W trakcie składania wniosków homologacyjnych definicje podane w regulaminie nr 48 oraz seria obowiązujących zmian do tego regulaminu będą obowiązywać w odniesieniu do niniejszego regulaminu. „Odbicie odblaskowe” oznacza odbicie promienia światła w kierunkach zbliżonych do kierunku, z którego padł. Właściwość ta zachowana jest przy dużych zmianach kąta oświetlenia. „Optyczny zestaw odblaskowy” oznacza połączenie elementów optycznych umożliwiające uzyskanie odbicia odblaskowego. „Urządzenie odblaskowe” (1) oznacza zespół gotowy do użycia, obejmujący jeden lub więcej optycznych zestawów odblaskowych. „Kąt rozproszenia” oznacza kąt między prostymi łączącymi środek odniesienia ze środkiem odbiornika i środkiem źródła oświetlenia. „Kąt oświetlenia” oznacza kąt między osią odniesienia i prostą łączącą środek odniesienia ze środkiem źródła światła. „Kąt obrotu” oznacza kąt, o jaki urządzenie odblaskowe obraca się wokół własnej osi odniesienia od danej pozycji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 35 z 200931.1.2009

    Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L31 - 0 z 200931.1.2009

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.