Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 35

Tytuł:

Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 35

Strona 1 z 10
31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/35

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep


Wersja 2 — poprawka 2

Obejmująca wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 14 do pierwotnej wersji regulaminu — data wejścia w życie: 15 października 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

0. Zakres 1. Definicje 2. Wniosek o udzielenie homologacji 3. Oznakowania 4. Homologacja 5. Specyfikacja ogólna 6. Kolor światła 7. Kąt padania 8. Metoda pomiaru 9. Charakterystyka fotometryczna 10. Zgodność produkcji 11. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 12. Ostateczne zaprzestanie produkcji 13. Przepisy przejściowe 14. Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych przeprowadzających badania homologacyjne oraz nazwy i adresy służb administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Układ znaków homologacji Załącznik 2 – Informowanie Załącznik 3 – Punkty pomiarowe dla potrzeb badań Załącznik 4 – Minimalna widoczność powierzchni oświetlonej Załącznik 5 – Fotometryczne pomiary lamp wyposażonych w kilka źródeł światła Załącznik 6 – Minimalne wymogi dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Załącznik 7 – Minimalne wymogi dotyczące przeprowadzania kontroli wyrywkowej przez inspektora

L 31/36

0.

PL ZAKRES

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

Niniejszy regulamin stosuje się do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów kategorii M, N, O i T (1).

1. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego regulaminu: 1.1. „Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej” oznacza urządzenie oświetlające tylne tablice rejestracyjne, zwane dalej „urządzeniem oświetlającym”, które oświetla tylną tablicę rejestracyjną na zasadzie odbicia. Aby uzyskać homologację tego urządzenia, należy określić oświetlenie powierzchni zajmowanej przez tablicę. Definicje podane w regulaminie nr 48 oraz seria poprawek do tego regulaminu obowiązujących w momencie składania wniosków o udzielenie homologacji typu mają zastosowanie w odniesieniu do niniejszego regulaminu. „Różne typy oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej” oznaczają urządzenia, które różnią się pod następującymi podstawowymi względami: a) nazwy handlowej lub znaku towarowego; b) właściwości systemu optycznego (poziomy natężenia, kąty padania światła, typ żarówki, moduł źródła światła itp.). 1.4. Odniesienia w niniejszym regulaminie do jednej lub kilku żarówek wzorcowych oraz do regulaminu nr 37 oznaczają odniesienia do regulaminu nr 37 oraz serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w momencie składania wniosków o udzielenie homologacji typu.

WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI

1.2.

1.3.

2.

Wniosek o udzielenie homologacji składa właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego albo jego należycie upoważniony przedstawiciel. We wniosku należy podać, czy urządzenie przeznaczone jest do oświetlania szerokiej tablicy rejestracyjnej (520 x 120 mm), wysokiej tablicy rejestracyjnej (340 x 240 mm), tablicy rejestracyjnej przeznaczonej dla ciągników rolniczych lub leśnych (120 x 165 mm) lub jakiejkolwiek kombinacji tych tablic. Wnioskodawca może również podać we wniosku, czy urządzenie to można montować w jednym położeniu, czy też w wielu miejscach w odniesieniu do powierzchni zajmowanej przez tablicę rejestracyjną; te różne położenia są wskazywane przez wnioskodawcę w formularzu informacyjnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 1 z 200931.1.2009

    Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L31 - 0 z 200931.1.2009

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.