Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2009-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 16

4) w załączniku (część 21) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

L 321/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2009

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Komisji


Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

8.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/7

ZAŁĄCZNIK W załączniku (część 21) do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) spis treści otrzymuje brzmienie: „Spis treści 21.1 Postanowienia ogólne

SEKCJA A — WYMAGANIA TECHNICZNE PODCZĘŚĆ A — POSTANOWIENIA OGÓLNE 21A.1 21A.2 21A.3 21A.3B 21A.4 Zakres Podejmowanie czynności przez osobę inną niż wnioskujący lub posiadacz certyfikatu Awarie, niesprawności i wady Dyrektywy zdatności Koordynacja projektu i produkcji

PODCZĘŚĆ B — CERTYFIKATY TYPU I OGRANICZONE CERTYFIKATY TYPU 21A.11 21A.13 21A.14 21A.15 21A.16A 21A.16B 21A.17 21A.18 21A.19 21A.20 21A.21 21A.23 21A.31 21A.33 21A.35 21A.41 21A.44 21A.47 21A.51 21A.55 21A.57 21A.61 Zakres Kwalifikowalność Wykazanie zdolności Wniosek Przepisy zdatności do lotu Warunki specjalne Podstawa certyfikacji typu Określenie mających zastosowanie wymogów ochrony środowiska i specyfikacji certyfikacyjnych Zmiany powodujące konieczność uzyskania nowego certyfikatu typu Zgodność z podstawą certyfikacji typu i wymogami ochrony środowiska naturalnego Wydanie certyfikatu typu Wydanie ograniczonego certyfikatu typu Projekt typu Kontrole i próby Próby w locie Certyfikat typu Obowiązki posiadacza Zbywalność Termin i ciągłość ważności Przechowywanie dokumentacji Podręczniki Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

L 321/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2009

(PODCZĘŚĆ C — NIE STOSUJE SIĘ) PODCZĘŚĆ D — ZMIANY W CERTYFIKATACH TYPU I OGRANICZONYCH CERTYFIKATACH TYPU 21A.90 21A.91 21A.92 21A.93 21A.95 21A.97 21A.101 21A.103 21A.105 21A.107 21A.109 Zakres Klasyfikacja zmian w projekcie typu Kwalifikowalność Wniosek Zmiany drobne Zmiany poważne Określenie mających zastosowanie specyfikacji certyfikacyjnych i wymogów ochrony środowiska naturalnego Wydanie zatwierdzenia Przechowywanie dokumentacji Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu Obowiązki i znakowanie EPA

PODCZĘŚĆ E — UZUPEŁNIAJĄCE CERTYFIKATY TYPU 21A.111 21A.112A 21A.112B 21A.113 21A.114 21A.115 21A.116 21A.117 21A.118A 21A.118B 21A.119 21A.120 Zakres Kwalifikowalność Wykazanie zdolności Wniosek o uzupełniający certyfikat typu Wykazywanie zgodności Wydanie uzupełniającego certyfikatu typu Zbywalność Zmiany w stosunku do części wyrobu objętej uzupełniającym certyfikatem typu Obowiązki i znakowanie EPA Termin i ciągłość ważności Podręczniki Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

PODCZĘŚĆ F — PRODUKCJA BEZ POSIADANIA ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI PRODUKUJĄCEJ 21A.121 21A.122 21A.124 21A.125A 21A.125B 21A.125C 21A.126 21A.127 Zakres Kwalifikowalność Wniosek Wydanie zezwolenia Niezgodności Termin i ciągłość ważności System inspekcji produkcji Próby: statek powietrzny

8.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/9

21A.128 21A.129 21A.130

Próby: silniki i śmigła Obowiązki producenta Oświadczenie o zgodności

PODCZĘŚĆ G — ZATWIERDZANIE ORGANIZACJI PRODUKUJĄCYCH 21A.131 21A.133 21A.134 21A.135 21A.139 21A.143 21A.145 21A.147 21A.148 21A.149 21A.151 21A.153 21A.157 21A.158 21A.159 21A.163 21A.165 Zakres Kwalifikowalność Wniosek Wydanie zatwierdzenia organizacji produkującej System jakości Charakterystyka Wymagania dla uzyskania zatwierdzenia Zmiany w zatwierdzonej organizacji produkującej Zmiany lokalizacji Zbywalność Warunki zatwierdzenia Zmiany w warunkach zatwierdzenia Kontrole Niezgodności Termin i ciągłość ważności Uprawnienia Obowiązki posiadacza

PODCZĘŚĆ H — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU 21A.171 21A.172 21A.173 21A.174 21A.175 21A.177 21A.179 21A.180 21A.181 21A.182 Zakres Kwalifikowalność Klasyfikacja Wniosek Język Zmiany lub modyfikacje Zbywalność i wydanie powtórne w obrębie państw członkowskich Przeglądy Termin i ciągłość ważności Znakowanie statku powietrznego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 51 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

 • Dz. U. L321 - 49 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

 • Dz. U. L321 - 47 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L321 - 44 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

 • Dz. U. L321 - 43 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 42 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 41 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 40 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 39 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 38 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 36 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

 • Dz. U. L321 - 1 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.