Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 11

Insektycydy karbaminianowe i oksymokarbaminianowe

I3 I3.1 I3.1 I3.2 I3.2 I3.2 I3.2 I3.2 INSEKTYCYDY KARBAMINIANOWE INSEKTYCYDY OKSYMOKARBAMINIANOWE METOMYL OKSAMYL BENFURAKARB KARBARYL KARBOFURAN KARBOSULFAN FENOKSYKARB 16752-77-5 23135-22-0 82560-54-1 63-25-2 1563-66-2 55285-14-8 79127-80-3 264 342 501 26 276

L 324/17

417 425

L 324/18

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)


CIPAC (2)

I3.2 I3.2 I3.2 Insektycydy na bazie fosforanów organicznych I4 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 I4.1 Insektycydy na bazie produktów biologicznych i roślinnych I5 INSEKTYCYDY FOSFOROORGANICZNE

FORMETANAT METIOKARB PIRYMIKARB

22259-30-9 2032-65-7 23103-98-2

697 165 231 PL

AZYNOFOS METYLOWY KADUSAFOS CHLOROPIRYFOS CHLOROPIRYFOS METYLOWY KUMAFOS DIAZYNON DICHLORFOS DIMETOAT ETOPROFOS FENAMIFOS FENITROTION FOSTIAZAT IZOFENFOS MALATION METAMIDOFOS NALED OKSYDEMETON METYLOWY FOSALON FOSMET FOKSYM PIRYMIFOS METYLOWY TRICHLORFON

86-50-0 95465-99-9 2921-88-2 5589-13-0 56-72-4 333-41-5 62-73-7 60-51-5 13194-48-4 22224-92-6 122-14-5 98886-44-3 25311-71-1 121-75-5 10265-92-6 300-76-5 301-12-2 2310-17-0 732-11-6 14816-18-3 29232-93-7 52-68-6

37 682 221 486 121 15 11 59 218 692 35 585 412 12 355 195 171 109 318 364 239 68

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.12.2009

I5.1 I5.1

INSEKTYCYDY BIOLOGICZNE

AZADIRACHTYNA NIKOTYNA

11141-17-6 54-11-5

627 8

10.12.2009

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

I5.1 I5.1 Inne insektycydy I6 I6.1 I6.1 INSEKTYCYDY OTRZYMANE W WYNIKU FERMENTACJI

PYRETRYNY ROTENON ABAMEKTYNA MILBEMEKTYNA

8003-34-7 83-79-4 71751-41-2 51596-10-2 51 596-11-3

32 671

PL

495 660

I6.1 I6.3 I6.3 I6.3 I6.3 I6.3 I6.3 I6.3 I6.4 I6.5 I6.5 I6.6 I6.6 I6.6 I6.7 I6.8 I6.8 I6.9 I6.9 I6.9 I6.10 I6.11 I6.12 I6.12 INSEKTYCYDY OKSADIAZYNOWE INSEKTYCYDY NA BAZIE ETERU FENYLOWEGO INSEKTYCYDY (FENYLO) PIRAZOLOWE INSEKTYCYDY CYNOORGANICZNE FEROMONY OWADÓW INSEKTYCYDY NITROGUANIDYNOWE REGULATORY WZROSTU OWADÓW INSEKTYCYDY KARBAZANOWE INSEKTYCYDY DIAZYLOHYDRAZYNOWE INSEKTYCYDY BENZOILOMOCZNIKOWE

SPINOSAD DIFLUBENZURON FLUFENOKSURON HEKSAFLUMURON LUFENURON NOWALURON TEFLUBENZURON TRIFLUMURON BIFENAZAN METOKSYFENOZYD TEBUFENOZYD BUPROFEZYNA CYROMAZYNA HEKSYTIAZOKS Octan (E,Z)-9-DODECENYLU CHLOTIANIDYNA TIAMETOKSAM AZOCYKLOTYNA CYHEKSATYNA TLENEK FENBUTACYNY INDOKSAKARB PIRYPROKSYFEN FENPIROKSYMAT FIPRONIL

168316-95-8 35367-38-5 101463-69-8 86479-06-3 103055-07-8 116714-46-6 83121-18-0 64628-44-0 149877-41-8 161050-58-4 112410-23-8 69327-76-0 66215-27-8 78587-05-0 35148-19-7 210880-92-5 153719-23-4 41083-11-8 13121-70-5 13356-08-6 173584-44-6 95737-68-1 134098-61-6 120068-37-3

636 339 470 698 704 672 450 548 736 656 724 681 420 439 422 738 637 404 289 359 612 715 695 581

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/19

L 324/20

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

I6.12 I6.13 I6.14 I6.14 I6.14 I6.15 I6.16 I6.17 I6.18 I6.19 I6.20 I6.20 I6.20 I6.21 Moluskocydy, ogółem: Moluskocydy M0 M1 M1.1 M1.2 M1.2 M1.2 Regulatory wzrostu roślin, ogółem: Fizjologiczne regulatory wzrostu roślin PGR0 PGR1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 FIZJOLOGICZNE REGULATORY WZROSTU ROŚLIN MOLUSKOCYDY KARBAMINIANOWE INNE MOLUSKOCYDY INNE INSEKTYCYDY-AKARYCYDY INSEKTYCYDY NA BAZIE ESTRÓW SIARCZYNOWYCH INSEKTYCYDY TETRAZYNOWE INSEKTYCYDY POCHODNE TETRAHYDROFURAN-2,4-DIONU INSEKTYCYDY (KARBAMOILO-) TRIAZOLOWE INSEKTYCYDY MOCZNIKOWE INSEKTYCYDY NIESKLASYFIKOWANE INSEKTYCYDY PIRYDYNOWE INSEKTYCYDY PIRYDYLOMETYLOAMINOWE

TEBUFENPYRAD PIMETROZYNA ACETAMIPRYD IMIDAKLOPRYD TIAKLOPRYD PROPARGIT KLOFENTEZYNA SPIRODIKLOFEN TRIAZAMAT DIAFENTIURON ETOKSAZOL FENAZACHINA PIRYDABEN INNE INSEKTYCYDY-AKARYCYDY

119168-77-3 123312-89-0 135410-20-7 138261-41-3 111988-49-9 2312-35-8 74115-24-5 148477-71-8 112143-82-5 80060-09-9 153233-91-1 120928-09-8 96489-71-3

725 593 649 PL 582 631 216 418 737 728

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8097 623 693 583

TIODIKARB FOSFORAN ŻELAZA METALDEHYD INNE MOLUSKOCYDY

59669-26-0 10045-86-0 108-62-3

543 629 62

CHLORMEKWAT CYKLANILID DAMINOZYD DIMETIPIN DIFENYLOAMINA ETEFON ETOKSYCHINA FLORCHLORFENURON

999-81-5 113136-77-9 1596-84-5 55290-64-7 122-39-4 16672-87-0 91-53-2 68157-60-8

143 586 330 689 460

10.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L324 - 23 z 200910.12.2009

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.