Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 11

373 517 633

10.12.2009

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 PGR1.1 Środki hamujące kiełkowanie PGR2 PGR2.2 PGR2.2 Inne regulatory wzrostu roślin Inne środki ochrony roślin, ogółem: Oleje mineralne Oleje roślinne Preparaty do sterylizacji gleby (w tym nematocydy) PGR3 PGR3.1 ZR0 ZR1 ZR1.1 ZR2 ZR2.1 ZR3 ZR3.1 ZR3.2 ZR3.2 ZR3.2 ZR3.2 ZR3.2 Rodentycydy ZR4 ZR4.1 ZR4.1 RODENTYCYDY BROMEK METYLU INNE PREPARATY DO STERYLIZACJI GLEBY OLEJ ROŚLINNY OLEJ MINERALNY INNE REGULATORY WZROSTU ROŚLIN ŚRODKI HAMUJĄCE KIEŁKOWANIE


FLURPRIMIDOL IMAZACHIN HYDRAZYD MALEINOWY MEPIKWAT 1-METYLOCYKLOPROPEN PAKLOBUTRAZOL PROHEKSADION WAPNIA 5-NITROGWAJAKOLAN SODU ORTO-NITROFENOLAN SODU TRINEKSAPAK ETYLU KARWON CHLOROPROFAM INNE REGULATORY WZROSTU ROŚLIN

56425-91-3 81335-37-7 51542-52-0 24307-26-4 3100-04-7 76738-62-0 127277-53-6 67233-85-6 824-39-5 95266-40-3 99-49-0 101-21-3

696 699 310

PL

440 767 445 567 718 720 8349 602 43

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

OLEJE NAFTOWE OLEJE SMOŁOWE

64742-55-8

29 30

BROMEK METYLU CHLOROPIKRYNA DAZOMET 1,3-DICHLOROPROPEN METAM SODOWY INNE PREPARATY DO STERYLIZACJI GLEBY

74-83-9 76-06-2 533-74-4 542-75-6 137-42-8

128 298 146 675 20

L 324/21

BRODIFAKUM BROMADIOLON

56073-10-0 28772-56-7

370 371

L 324/22

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

ZR4.1 ZR4.1 ZR4.1 ZR4.1 ZR4.1 ZR4.1 ZR4.1 ZR4.1 Wszelkie inne środki ochrony roślin ZR5 ZR5.1 ZR5.2

1

CHLORALOSE CHLOROFACYNON KUMATETRALYL DIFENAKUM DIFETIALON FLOKUMAFEN WARFARYNA INNE RODENTYCYDY ŚRODKI ODKAŻAJĄCE INNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE ŚRODKI ODKAŻAJĄCE INNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

15879-93-3 3691-35-8 5836-29-3 56073-07-5 104653-34-1 90035-08-8 81-81-2

249 208 189 PL 514 549 453 70

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

( ) Numery w Chemical Abstracts Service Registry (bazie danych serwisu dokumentacji chemicznej). (2) Collaborative International Pesticides Analytical Council (Międzynarodowa Rada Współpracy w dziedzinie Analizy Pestycydów).

10.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L324 - 23 z 200910.12.2009

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.