Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 11

1 F2.2 F2.2 F2.2 F2.3 F2.3 F2.3 F2.3 F2.3 F2.3 FUNGICYDY DITIOKARBAMINIANOWE FUNGICYDY Z GRUPY KARBANILANÓW FUNGICYDY KARBAMINIANOWE DIETOFENKARB BENTIAWALIKARB IPROWALIKARB PROPAMOKARB MANKOZEB MANEB METIRAM PROPINEB TIURAM ZIRAM FUNGICYDY BENZIMIDAZOLOWE KARBENDAZYM FUBERIDAZOL TIABENDAZOL TIOFANAT METYLOWY 87130-20-9 413615-35-7 140923-17-7 24579-73-5 8018-01-7 12427-38-2 9006-42-2 12071-83-9 137-26-8 137-30-4 10605-21-7 3878-19-1 148-79-8 23564-05-8 513 744 620 399 34 61 478 177 24 31 263


Fungicydy pochodne benzimidazoli

F3 F3.1 F3.1 F3.1 F3.1

10.12.2009

525 323 262

10.12.2009

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

Fungicydy pochodne imidazoli i triazoli

F4 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.1 F4.2 F4.2 F4.2 FUNGICYDY IMIDAZOLOWE FUNGICYDY KONAZOLOWE BITERTANOL BROMUKONAZOL CYPROKONAZOL DIFENOKONAZOL DINIKONAZOL EPOKSYKONAZOL ETRIDIAZOL FENBUKONAZOL FLUCHINKONAZOL FLUSILAZOL FLUTRIAFOL HEKSAKONAZOL IMAZALIL (ENILKONAZOL) METKONAZOL MIKLOBUTANIL PENKONAZOL PROPIKONAZOL PROTIOKONAZOL TEBUKONAZOL TETRAKONAZOL TRIADIMENOL TRICYKLAZOL TRIFLUMIZOL TRITIKONAZOL CYJAZOFAMID FENAMIDON TRIAZOKSYD 55179-31-2 116255-48-2 94361-06-5 119446-68-3 83657-24-3 106325-08-0 2593-15-9 114369-43-6 136426-54-5 85509-19-9 76674-21-0 79983-71-4 58594-72-2 125116-23-6 88671-89-0 66246-88-6 60207-90-1 178928-70-6 107534-96-3 112281-77-3 55219-65-3 41814-78-2 99387-89-0 131983-72-7 120116-88-3 161326-34-7 72459-58-6 386 680 600 687 690 609 518 694

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

474 435 436 465 335 706 442 446 408 745 494 726 398 547 730 652 653 650 729

L 324/9

L 324/10

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

Fungicydy na bazie morfoliny

F5 F5.1 F5.1 F5.1 FUNGICYDY NA BAZIE MORFOLINY DIMETOMORF DODEMORF FENPROPIMORF FUNGICYDY NA BAZIE ALIFATYCZNYCH ZWIĄZKÓW AZOTU CYMOKSANIL DODYNA GUAZATYNA FUNGICYDY AMIDOWE BENALAKSYL BOSKALID FLUTOLANIL MEPRONIL METALAKSYL METALAKSYL-M PROCHLORAZ SILTIOFAM TOLILFLUANID ZOKSAMID FUNGICYDY ANILIDOWE FUNGICYDY-BAKTERIOCYDY O DZIAŁANIU ANTYBIOTYCZNYM KARBOKSYNA FENHEKSAMID KASUGAMYCYNA POLIOKSYNA STREPTOMYCYNA FUNGICYDY AROMATYCZNE FUNGICYDY DIKARBOKSYMIDOWE FUNGICYDY DINITROANILINOWE FUNGICYDY DINITROFENOLOWE FUNGICYDY FOSFOROORGANICZNE CHLOROTALONIL DICHLORAN IPRODION PROCYMIDON FLUAZYNAM DINOKAP FOSETYL 110488-70-5 1593-77-7 67564-91-4 57966-95-7 2439-10-3 108173-90-6 71626-11-4 188425-85-6 66332-96-5 55814-41-0 57837-19-1 70630-17-0 67747-09-5 175217-20-6 731-27-1 156052-68-5 5234-68-4 126833-17-8 6980-18-3 11113-80-7 57-92-1 1897-45-6 99-30-9 36734-19-7 32809-16-8 79622-59-6 39300-45-3 15845-66-6 483 300 PL 427 419 101 361 416 673 524 533 365 580 407 635 275 640 273 603 703 710 312 288 150 278 383 521 98 384

Inne fungicydy

F6 F6.1 F6.1 F6.1 F6.2 F6.2 F6.2 F6.2 F6.2 F6.2 F6.2 F6.2 F6.2 F6.2 F6.3 F6.3 F6.4 F6.4 F6.4 F6.5 F6.5 F6.6 F6.6 F6.7 F6.8 F6.9

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.12.2009

10.12.2009

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

F6.9 F6.10 F6.10 F6.10 F6.11 F6.12 F6.12 F6.13 F6.13 F6.13 F6.13 F6.13 F6.14 F6.14 F6.15 F6.16 F6.16 F6.16 F6.16 F6.16 F6.16 F6.16 F6.17 F6.18 F6.18 F6.18 F6.18 F6.18 F6.18 F6.18 F6.19 INNE FUNGICYDY FUNGICYDY MOCZNIKOWE FUNGICYDY NIESKLASYFIKOWANE FUNGICYDY CHINONOWE FUNGICYDY STROBILURYNOWE FUNGICYDY CHINOLINOWE FUNGICYDY PIRYMIDYNOWE FUNGICYDY NA BAZIE FENYLOPIROLU FUNGICYDY NA BAZIE FTALMIDÓW FUNGICYDY OKSAZOLOWE

TOLCHLOFOS METYLOWY HYMEKSAZOL FAMOKSADON WINKLOZOLINA FLUDIOKSONIL KAPTAN FOLPET BUPIRYMAT CYPRODYNIL FENARIMOL MEPANIPYRIM PIRYMETANIL CHINOKSYFEN SIARCZAN 8-HYDROKSYCHINOLINY DITIANON AZOKSYSTROBINA DIMOKSYSTROBINA FLUOKSASTROBINA KREZOKSYM METYLOWY PIKOKSYSTROBINA PIRAKLOSTROBINA TRIFLOKSYSTROBINA PENCYKURON ACYBENZOLAR KWAS BENZOESOWY DICHLOROFEN FENPROPIDYNA METRAFENON 2-FENYLOFENOL SPIROKSAMINA INNE FUNGICYDY

57018-04-9 10004-44-1 131807-57-3 50471-44-8 131341-86-1 133-06-2 133-07-3 41483-43-6 121552-61-2 60168-88-9 110235-47-7 53112-28-0 124495-18-7 134-31-6 3347-22-6 131860-33-8 149961-52-4 361377-29-9 143390-89-0 117428-22-5 175013-18-0 141517-21-7 66063-05-6 126448-41-7 65-85-0 97-23-4 67306-00-7 220899-03-6 90-43-7 118134-30-8

479 528 594

PL

280 522 40 75 261 511 380

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

611 714 566 677 153 571 739 746 568 628 657 617 402 597 622 325 520 752 246 572

L 324/11

L 324/12

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

Herbicydy, środki hamujące wzrost pędów i środki mchobójcze Herbicydy na bazie fenoksyfitohormonów

H0 H1 H1.1 H1.1 H1.1 H1.1 H1.1 H1.1 H1.1 HERBICYDY POCHODNE KWASÓW FENOKSYALKANOKARBOKSYLOWYCH 2,4-D 2,4-DB DICHLORPROP-P MCPA MCPB MEKOPROP MEKOPROP-P 94-75-7 94-82-6 15165-67-0 94-74-6 94-81-5 7085-19-0 16484-77-8 1 83 476 2 50 51 475 PL

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L324 - 23 z 200910.12.2009

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.