Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 11

1 H7.1 H7.1 H7.2 H7.3 H7.3 H7.4 H7.4 H7.5 H7.5 H7.5 H7.5 H7.6 H7.7 H7.7 H7.8 H7.8 H7.8 H7.8 H7.9 H7.9 H7.9 H7.10 H7.10 H7.11 H7.12 H7.13 H7.13 H7.13 H7.14 HERBICYDY FOSFOROORGANICZNE HERBICYDY IZOKSAZOLOWE HERBICYDY MORFAKTYNOWE HERBICYDY NITRYLOWE HERBICYDY NIEORGANICZNE HERBICYDY IMIDAZOLINOWE HERBICYDY NA BAZIE ETERU DIFENYLOWEGO HERBICYDY NA BAZIE DIAZYNY HERBICYDY DIKARBOKSYIMIDOWE HERBICYDY CYKLOHEKSANODIONOWE HERBICYDY BIPIRYDYLOWE HERBICYDY NA BAZIE BENZOFURANU HERBICYDY NA BAZIE KWASU BENZOESOWEGO


HALOKSYFOP-R PROPACHIZAFOP CHIZALOFOP CHIZALOFOP-P ETOFUMESAT CHLOROTAL DIKAMBA DIKWAT PARAKWAT KLETODYM CYKLOKSYDYM TEPRALOKSYDYM TRALKOKSYDYM PIRYDAT CYNIDON ETYLOWY FLUMIOKSAZYNA AKLONIFEN BIFENOKS NITROFEN OKSYFLUOROFEN IMAZAMETABENZ IMAZAMOKS IMAZETAPIR SULFAMINIAN AMONU CHLORANY IZOKSAFLUTOL FLURENOL BROMOKSYNIL DICHLOBENIL JOKSYNIL GLUFOSYNAT

72619-32-0 111479-05-1 76578-12-6 94051-08-8 26225-79-6 2136-79-0 1918-00-9 85-00-7 4685-14-7 99129-21-2 101205-02-1 149979-41-9 87820-88-0 55512-33-9 142891-20-1 103361-09-7 74070-46-5 42576-02-3 1836-75-5 42874-03-3 100728-84-5 114311-32-9 81335-77-5 7773-06-0 7775-09-9 141112-29-0 467-69-6 1689-84-5 1194-65-6 1689-83-4 51276-47-2

526 713 429

PL

641 233 328 85 55 56 508 510 608 544 447 598 578 498 413 170 538 529 619 700 679 7 575 304 87 73 86 437

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/15

L 324/16

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

H7.14 H7.15 H7.16 H7.16 H7.17 H7.18 H7.18 H7.19 H7.19 H7.20 H7.20 H7.21 H7.22 H7.22 H7.22 H7.22 H7.22 H7.23 H7.24 H7.25 H7.26 H7.26 H7.27 H7.27 H7.27 H7.27 H7.27 H7.27 H7.27 INNE HERBICYDY, ŚRODKI DO NISZCZENIA PĘDÓW I ŚRODKI MCHOBÓJCZE HERBICYDY NIESKLASYFIKOWANE HERBICYDY TRIAZOLOWE HERBICYDY TRIAZOLINONOWE HERBICYDY TRIAZOLONOWE HERBICYDY TRIKETONOWE HERBICYDY TIADIAZYNOWE HERBICYDY TIOKARBAMINIANOWE HERBICYDY CHINOLINOWE HERBICYDY POCHODNE KWASU PIRYDYLOOKSYOCTOWEGO HERBICYDY PIRYDYNOKARBOKSYAMIDOWE HERBICYDY POCHODNE KWASU PIRYDYNOKARBOKSYLOWEGO HERBICYDY FENYLOPIRAZOLOWE HERBICYDY PIRYDAZYNONOWE

GLIFOSAT PIRAFLUFEN CHLORIDAZON FLURTAMON PIKOLINAFEN KLOPYRALID PIKLORAM FLUROKSYPYR TRICHLOPYR CHINOCHLORAK CHINOMERAK BENTAZON DIPROPYLOTIOKARBAMINIAN S-ETYLU (EPTC) MOLINAT PROSULFOKARB TIOBENKARB TRIALAT AMITROL KARFENTRAZON PROPOKSYKARBAZON MEZOTRION SULKOTRION CHLOMAZON FLUROCHLORIDON CHINOCHLAMINA METAZOL OKSADIARGYL OKSADIAZON INNE HERBICYDY, ŚRODKI HAMUJĄCE WZROST PĘDÓW I ŚRODKI MCHOBÓJCZE

1071-83-6 129630-19-9 1698-60-8 96525-23-4 137641-05-5 1702-17-6 1918-02-1 69377-81-7 55335-06-3 84087-01-4 90717-03-6 25057-89-0 759-94-4 2212-67-1 52888-80-9 28249-77-6 2303-17-5 61-82-5 128639-02-1 145026-81-9 104206-82-8 99105-77-8 81777-89-1 61213-25-0 2797-51-5 20354-26-1 39807-15-3 19666-30-9

284 605 111 PL 569 639 455 174 431 376 493 563 366 155 235 539 388 97 90 587 655 625 723 509 430 648 369 604 213

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.12.2009

10.12.2009

GŁÓWNE G RUPY Kategorie środków

Kod

Klasa chemiczna

Nazwy z wyczajow e sub sta n cji Nomenklatura Scalona

NR CAS (1)

CIPAC (2)

Insektycydy i akarycydy Insektycydy na bazie pyretroidów

I0 I1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 I1.1 INSEKTYCYDY PYRETROIDOWE AKRYNATRYNA ALFACYPERMETRYNA BETACYFLUTRYNA BETACYPERMETRYNA BIFENTRYNA CYFLUTRYNA CYPERMETRYNA DELTAMETRYNA ESFENWALERAT ETOFENPROKS GAMMA-CYHALOTRYNA LAMBDA-CYHALOTRYNA TAU-FLUWALINAT TEFLUTRYNA ZETA-CYPERMETRYNA 101007-06-1 67375-30-8 68359-37-5 65731-84-2 82657-04-3 68359-37-5 52315-07-8 52918-63-5 66230-04-4 80844-07-1 76703-62-3 91465-08-6 102851-06-9 79538-32-2 52315-07-8 678 454 482 632 415 385 332 333 481 471 768 463 432 451 733

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Insektycydy na bazie węglowodorów chlorowanych

I2 I2.1 I2.1 INSEKTYCYDY CHLORORORGANICZNE DIKOFOL TETRASUL 115-32-2 2227-13-6 123 114

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L324 - 23 z 200910.12.2009

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.